Page content

Wat is EQ

EQ: Emotioneel succesvol zijn?

EQ staat voor emotioneel quotient.  Het staat voor emotionele intelligentie.  De term is uitgevonden (op de markt gebracht) door Daniel Goleman in 1995. Bij emotionele intelligentie wordt gerekend: zelfinzicht, zelf handelen, het begrijpen van anderen en het omgaan met anderen. Met deze eigenschappen zou iemand persoonlijk en maatschappelijk succes behalen.
EQ leidt tot succesEQ is een term die vooral bedoeld is om zich te onderscheiden van IQ of SQ. IQ of intelligentie blijkt niet altijd voldoende om succesvol te zijn in het leven. Emtotionele intelligentie lijkt vaak beschreven als  wat je succesvol maakt en alles wat niet IQ is.

Comment Section

0 reacties op “Wat is EQ

Plaats een reactie


*