Page content

Wat is IQ

Intelligentie Quotiënt

IQ is de afkorting voor Intelligentie Quotient een gemiddelde score van een aantal intelligentietests, een Intelligentie-testbatterij. De eerste die intelligentie quotiënt noemt is de Duitse psycholoog William Stern in 1912. Nadat een Intelligentie-testbatterij bij een grote groep mensen (een normgroep) is afgenomen wordt de gemiddelde score in de groep 100 genoemd.  De verdeling van de IntelligentieQuotiënt-scores onder de bevolking is daarna als volgt

 

IQscores van 50-69: 2% van de mensen

scores van 70-84: 14%

scores van 85-99: 34 %

scores van 100-114: 34%

scores van 115-129: 14%

scores van 130-144: 2%

 

Naast IntelligentieQuotiënt zijn er begrippen als SQ en EQ.