Begrippen Assessment Centers

Kennis over assessment centers helpt je soms vooruit. Alle uitleg over bedrijfspsychologie en assessment centers staat hier in de begrippenlijst assessment centers. We wijzen je de weg door alle begrippen die experts en leken gebruiken als zij het hebben over assessment centers. Als je je antwoord niet vindt of je wilt dat we iets toevoegen, stuur dan even een bericht of mail ons.

Wat is Culturele Intelligentie? Culturele Intelligentie,  dat is het geheel aan alle capaciteiten dat je hebt om goed  om te ...
Lees meer →
Wat is een SJT? Een SJT staat voor Situational Judgment Test. In veel gevallen is dit ofwel een vragenlijst met vragen er ...
Lees meer →
Wat is de NIP code? Het NIP is het Nederlands Instituut van Psychologen, een beroepsvereniging. Met de NIP code bedoelt men meestal ...
Lees meer →
Wat is SQ? SQ betekent Sociaal Quotient In assessment centers gaat het daarbij om het sociaal inzicht dat een deelnemer ...
Lees meer →
Wat is IQ? IQ = Intelligentie Quotiënt IQ is de afkorting voor Intelligentie Quotient een gemiddelde score van een aantal intelligentietests, ...
Lees meer →
Wat is een intelligentietest? Intelligentietest meet een onderdeel van het denkvermogen Een intelligentietest bestaat uit meerdere deeltests die het denkvermogen van iemand ...
Lees meer →
Wat is 360 graden feedback? In de praktijk wordt bij 360 graden feedback aan mensen die met de deelnemer werken gevraagd of ...
Lees meer →
Wat is een ontwikkel assessment? Een ontwikkel assessment lijkt doorgaans op een assessment center. Dit is een dag met oefeningen (rollenspellen, ...
Lees meer →
Wat is een STAR interview?W Een onderdeel van veel interviews is het gestructureerde STAR interview. Hierin stelt de interviewer een vraag over ...
Lees meer →
Wat is validiteit Validiteit is een vrij algemeen begrip als het gaat over de onderdelen van een assessment center. Vaak wordt ...
Lees meer →
Wat is betrouwbaarheid? Betrouwbaarheid is een term die veel gebruikt wordt om de kwaliteit van de onderdelen van een assessment: een ...
Lees meer →
Wat is een inbasket Wat is een inbasket en wat is een postbak? Een inbasket in een assessment center werd ...
Lees meer →
Wat is een postbak oefening of inbasket? Een postbak is in veel gevallen een oefening in een assessment center. De professionals noemen ...
Lees meer →
Wat is een motivatievragenlijst? Of wat is een drijfverenscan? Een motivatievragenlijst meet motieven en drijfveren. Na het invullen van de ...
Lees meer →
Wat is een assessment center? Strikt genomen is een assessment center een verzameling van oefeningen. De oefeningen zijn relevant omdat ...
Lees meer →
Wat is EQ? EQ: Emotioneel succesvol zijn? EQ staat voor emotioneel quotient. Het staat voor emotionele intelligentie. De term is ...
Lees meer →
Begrippen Assessment Centers Kennis over assessment centers helpt je soms vooruit. Alle uitleg over bedrijfspsychologie en assessment centers staat hier ...
Lees meer →
Wat is de assessment center methode? De assessment center methode dateert uit de tweede wereldoorlog. Zowel hetDuitse, Engelse en Amerikaanse leger werd ...
Lees meer →
assessment center kennis Kennis over assessment centers helpt je soms vooruit. Alle uitleg over bedrijfspsychologie en assessment centers staat hier ...
Lees meer →