Wat is de NIP code?

Het NIP is het Nederlands Instituut van Psychologen, een beroepsvereniging. Met de NIP code bedoelt men meestal de Beroepscode voor psychologen. In de Beroepscode voor psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie hebben, moeten zich houden aan deze beroepscode. De basisprincipes van de Beroepscode zijn dat de psycholoog zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig dient te gedragen. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid van deze vier basisprincipes.

De volledige beroepscode is terug te lezen op de website van het NIP.

  • Iedereen die met een psycholoog te maken heeft die lid is van et NIP mag verwachten dat deze zich houdt aan de NIP code
  • Indien dat niet gebeurt kan men een klacht indienen bij het NIP
  • Het NIP zal dan de klacht onderzoeken

NIP beroepscodePsycholoog is geen beschermde titel. Iedereen zou zich psycholoog kunnen noemen. Als de psycholoog een titels gebruikt als “NIP-lid”, “Psycholoog NIP”of “Registerpsycholoog” weet je wel dat hij van het NIP is en zich aan de gedragscode of NIP code moet houden.