Wat is 360 graden feedback?

In de praktijk wordt bij 360 graden feedback aan mensen die met de deelnemer werken gevraagd of feedback te geven over zijn of haar competenties. Dit gebeurt met een gestructureerde lijst met vragen over het werkgedrag van de deelnemer. De vragen hebben de vorm van een beschrijving. De feedback gevers geven aan of de beschrijving in meer of mindere mate van toepassing is op het gedrag van de deelnemer. Daarnaast worden er open vragen gesteld waarin feedback gevers voorbeelden kunnen noemen van het gedrag.

De feedback vragenlijst wordt verstuurd aan feedback gevers. Dit zijn mensen die iets kunnen vertellen over het werkgedrag van de deelnemer. Doorgaans zijn dit

  • Collega’s
  • Medewerkers
  • Leidinggevenden
  • Afnemers of klanten
  • De deelnemer of feedbackontvanger zelf.

Moderne feedback vragenlijsten worden online afgenomen. Rapportage is vervolgens ook online en geautomatiseerd.

Deze vorm van feedback onderscheidt zich van het assessment center.

  • Het is meer gericht op het dagelijkse werkgedrag
  • Wordt vaak beter geaccepteerd door een deelnemer
  • Goedkoper om af te nemen.