Wat is betrouwbaarheid?

Betrouwbaarheid is een term die veel gebruikt wordt om de kwaliteit van de onderdelen van een assessment: een test, een inbasket, een interview. Hiermee wordt letterlijk bedoeld: Hoe goed meet het wat er moet worden gemeten. Hoe precies is het? Of andersom: Hoe weinig fouten worden er gemaakt met dit onderdeel. Deze precisie wordt doorgaans in een cijfer uitgedrukt wat kan variëren tussen de 0 en de 1.00. In het algemeen wordt er een betrouwbaarheid van .80 nagestreeft. Is het getal veel lager dan is de test, de vragenlijst, onbetrouwbaar. Om een betrouwbare oefening of test te maken:

  • zijn er meerdere metingen of vragen nodig
  • wordt er objectief gescoord /worden alle antwoorden op dezelfde manier gescoord
  • wordt er door meerdere mensen beoordeeld.