Wat is een inbasket

Wat is een inbasket en wat is een postbak?

Een inbasket in een assessment center werd vroeger ook wel een postbak genoemd. Een oefening waarin (vroeger) post werd afgehandeld. De meeste inbaskets zijn tegenwoordig online oefeningen. Daarbij gaat het dan om een inbasket die er uitziet als in een mailprogramma. Daarin vind je als deelnemer een serie e-mails. Voordat de deelnemer de inbasket begint krijgt hij of zij een uitvoerige instructie. Die instructie begint vaak met: U werkt bij bedrijf X. Meneer Jansen is leidinggevende bij X en is plotseling ziek geworden. U krijgt een uur om al zijn emails af te handelen.
Hoe de deelnemer de e-mails in een inbasket afhandelt kan verschillen. Wat voorkomt is:

 • Emails delegeren en inplannen
 • Beslssingen nemen die bij de e-mails horen
 •  E-mails beantwoorden

Moderne online inbaskets worden automatisch gescoord en tot een rapport verwerkt. Wat er in het rapport staat kan verschillen:

 • Planningsvaardigheid
 • Prioriteiten stellen
 • Besluitvaardigheid
 • De behaalde management resultaten

Automatische scoring leidt doorgaans tot genormeerde resultaten en scores. De resultaten worden vergeleken met een normgroep.
Uitgevers van online inbaskets in Nederland:

 • Construct bedrijfspsychologie
 • QUAMAS

Wat is een inbasket oefenen?

De uitgevers hierboven zullen geen inbasket verkopen om te oefenen. Wij geven je deze tips:

 •  Lees instructies eerst goed
 •  Lees daarbij goed wat je doelstellingen zijn
 •  Werk vlot maar wel zo precies mogelijk
 •  Gebruik kladpapier en houd oog op de verbanden tussen e-mails.