Wat is een intelligentietest?

Intelligentietest meet een onderdeel van het denkvermogen

Een intelligentietest bestaat uit meerdere deeltests die het denkvermogen van iemand meten. Elke test gaat over een ander deel van het denkvermogen.

Voorbeelden van deeltests:

  • Woordenschat
  • Rekenopgaven
  • Analogieën

De voorspellende waarde van een intelligentietest wordt in veel onderzoeken goed bevonden. Schmidt en Hunter* zeggen in een artikel uit 1990 dat de gemiddelde voorspellende waarde .56 is. Dat wil zeggen dat intelligentie een redelijke voorspeller is van het functioneren van de deelnemer. Vroeger werden namen als IQ-test of IQ gebruikt. In de praktijk worden nog maar zelden IQ-tests gebruikt.

*) The validity and utility of selection methods in personnel psychology: Practical and theoretical implications of 85 years of research findings.

Schmidt, Frank L.; Hunter, John E., Psychological Bulletin, Vol 124(2), Sep 1998, 262-274