Wat is een motivatievragenlijst?

Of wat is een drijfverenscan? Een motivatievragenlijst meet motieven en drijfveren. Na het invullen van de vragenlijst ontstaat er een rapport van motieven en drijfveren. In de praktijk zijn dit vaak 20-40 motieven en drijfveren. Een definitie: datgene wat je belangrijk vind of wat je in beweging brengt.
De betere vragenlijsten zijn uitgebreid en bevatten 100-300 vragen. Meestal hebben ze de vorm van stellingen die je beoordeelt. Typische vragen die er in staan zijn:
• Ik wil graag werken voor oudere mensen
• In een groep wil ik bepalen welke beslissingen er worden genomen
• Ik zoek graag uit hoe bepaalde dingen werken.
Voorbeelden van vragenlijsten:
• de iMotiv
• de beroepenzoeker
• de loopbaanankers van Schein
In veel onderzoeken blijkt dat de validiteit van dergelijke vragenlijsten goed is. Motivatie en interesses blijken vaak goed te voorspellen wat voor beroepen of banen mensen gaan kiezen.