Wat is EQ?

EQ: Emotioneel succesvol zijn?

EQ staat voor emotioneel quotient. Het staat voor emotionele intelligentie. De term is uitgevonden (op de markt gebracht) door Daniel Goleman in 1995. Bij emotionele intelligentie wordt gerekend: zelfinzicht, zelf handelen, het begrijpen van anderen en het omgaan met anderen. Met deze eigenschappen zou iemand persoonlijk en maatschappelijk succes behalen.

EQ is een term die vooral bedoeld is om zich te onderscheiden van IQ of SQ. IQ of intelligentie blijkt niet altijd voldoende om succesvol te zijn in het leven. Emtotionele intelligentie lijkt vaak beschreven als wat je succesvol maakt en alles wat niet IQ is.