Wat is een ontwikkel assessment?

Een ontwikkel assessment lijkt doorgaans op een assessment center.

Dit is een dag met oefeningen (rollenspellen, inbasket), interview en tests. In een ontwikkelassessment is er meer aandacht is voor het verhaal en het rapport aan de deelnemer.

  • De deelnemer krijgt meer te horen over de uitkomsten van het assessment,
  • de rapportage over het assessment is uitvoeriger,
  • en de rapportage is gericht op verdere ontwikkeling van competenties.

In wat is een ontwikkel assessment anders dan een selectie-assessment?

Wat eveneens verschilt is de vraagstelling van het ontwikkel assessment: de vraag is wat de doelen van de deelnemer zijn en hoe verdere ontwikkeling mogelijk is. In een gewoon (selectie)assessment is de vraag vaak of een deelnemer geschikt is voor een functie. Hierin staan geschiktheid voor een functie en doelen van de werkgever voorop.