Wat is SQ?

SQ betekent Sociaal Quotient

In assessment centers gaat het daarbij om het sociaal inzicht dat een deelnemer kan laten zien. Dit wordt met een gestandaardiseerde test gemeten waarna er een genormeerde score volgt voor de prestaties van de deelnemer. Moderne SQ tests meten het sociaal inzicht door videofragmenten te laten zien aan een deelnemer. Deze kijkt eerst naar een video waarin een persoon een reactie geeft op iets wat een andere persoon zegt of vraagt. Na het kijken naar de reactie wordt aan de deelnemer gevraagd hoe effectief de reactie van de persoon is. Dit wordt vervolgens herhaald met andere videofragmenten. Na het doorlopen van de SQ worden de antwoorden van de deelnemer vergeleken met antwoorden die eerder door experts zijn gegeven. Hoe meer de antwoorden van de deelenemer lijken op die van de experts, hoe hoger de uitslag van de SQ test.

In Nederland zijn er meerder uitgevers van SQ tests. De bekendste is Van der Maesen | Koch HRM-advies.

Wat is SQ anders dan IQ en EQ?


Wat ons mensen uniek maakt is de omgang met andere mensen. IQ of intelligentie blijkt weinig te zeggen over ons gedrag richting anderen. Je hebt mensen die heel intelligent zijn maar die zich slecht met anderen verhouden. EQ wordt gebruikt voor emotionele intelligentie. Dat is het vermogen om met de eigen emoties om te gaan en er dusdanig mee om te gaan dat de eigen doelen worden bereikt of een situatie goed aangepakt. De begrippen veronderstellen wel enige “overlap”.