Wat is een STAR interview?W

Een onderdeel van veel interviews is het gestructureerde STAR interview. Hierin stelt de interviewer een vraag over een onderwerp, cq. over iets dat de deelnemer in het verleden heeft gedaan of meegemaakt. Vervolgens vraagt de interviewer door met de STAR-methode. STAR staat voor:

  • Situatie (Wat speelde er op het moment van het voorval?)
  • Taak (Wat had je in die functie die je toen had, moeten doen?)
  • Actie (Wat deed je?)
  • Resultaat (Wat was het gevolg?).

Een interview heet gestructureerd als er wordt gewerkt met vaste interview vragen en een manier om de antwoorden van deelnemers te beoordelen. Dit zorgt voor

  • gestructureerde, meer objectie beoordeling en verbetert de betrouwbaarheid van het interview
  • een gelijke benadering van verschillende geïnterviewden
  • een gelijke manier van werken door interviewers.

Bij de assessment center methode hoort vrijwel altijd een gestructureerd en gedragsgericht STAR interview.