Wat is validiteit

Validiteit is een vrij algemeen begrip als het gaat over de onderdelen van een assessment center. Vaak wordt er gesproken over de validiteit van een test, een rollenspel of een vragenlijst. Een ander woord voor validiteit is waarde. Feitelijk onderscheiden psychologen meerdere soorten validiteit zoals:

  • Predictieve validiteit of voorspellende waarde
  • Construct validiteit
  • Begripsvaliditeit
  • Indruksvaliditeit (face validity)

Wanneer leken praten over validiteit hebben ze het over predictieve validiteit. Dat is de voorspellende waarde van het onderdeel. “Bijvoorbeeld de voorspellende waarde van ons interview is 0,35.”