online inbaskets

Selecteren voor  management functies?  Promotie? Ontwikkelen en opleiden van mensen? Dan helpt het als je objectieve informatie hebt om mee te selecteren. Voor opleiding en ontwikkeling heb je goede feedback nodig. Er zijn altijd momenten dat je betrouwbare informatie nodig hebt. Informatie die voor jou en je kandidaat veel kan beteken. Gebaseerd op feiten, objectief beoordeeld en vergelijkbaar met een normgroep. De objectieve informatie van online inbaskets ondersteunt uw selectiebeslissingen. Inbasket rapporten over vaardigheden en resultaten zijn de opstap voor verdere ontwikkeling.

wat is een online inbasket?

  • Een inbasket geeft iemand (een kandidaat) realistische management- en werksituaties
  • De kandidaat krijgt doelen om in deze situatie te bereiken
  • De kandidaat gaat daarvoor mensen coördineren, een team aansturen, complexe beslissingen nemen, resultaten behalen of een strategie realiseren.
  • Na het maken van de inbasket worden de resultaten online beoordeeld en vergeleken met een referentiegroep.
  • En volgt er een rapport, gebaseerd op objectieve beoordeling van resultaten, gedrag en vaardigheden.

drie inbaskets

Hierover een vraag stellen=