online inbaskets

Selecteren voor  management functies?  Promotie? Ontwikkelen en opleiden van mensen? Dan helpt het als je objectieve informatie hebt om mee te selecteren. Voor opleiding en ontwikkeling heb je goede feedback nodig. Er zijn altijd momenten dat je betrouwbare informatie nodig hebt. Informatie die voor jou en je kandidaat veel kan beteken. Gebaseerd op feiten, objectief beoordeeld en vergelijkbaar met een normgroep. De objectieve informatie van online inbaskets ondersteunt uw selectiebeslissingen. Inbasket rapporten over vaardigheden en resultaten zijn de opstap voor verdere ontwikkeling.

wat is een online inbasket?

drie inbaskets

een reactie of een vraag?