Fact Finding

Leiders stellen vragen

Fact Finding is een nieuwe oefening voor Assessment Centers. Deelnemers maken de online Fact Finding binnen een half uur. De oefening levert noodzakelijke informatie over kritisch denken, leiderschap en effectieve besluitvaardigheid.

In een regulier assessment center laten deelnemers zien hoe ze met “kant-en-klare” situaties omgaan. Maar de werkelijkheid is anders: op het werk zijn de situaties juist minder duidelijk en zeker. Op de werkplek  gaat het er juist om of iemand om zich heen kijkt en goede vragen stelt. Hoe iemand dat doet in de werkituatie is betrouwbaar te beoordelen met Fact Finding.

Fact FINDING IN HET assessment

Vragen stellen staat aan de basis van leiderschap. Fact Finding zegt alles over de stijl van de leider. De stijl waarmee iemand zijn omgeving benadert: mensen, teams, doelen en  beslissingen.  Dit maakt Fact Finding een belangrijke oefening in een assessment center. 

fact finding

EENVOUDIG ONLINE GEBRUIK

construct fact finding maken

Een deelnemer krijgt online de basis-informatie over de context van de organisatie en functie.

Vervolgens krijgt de deeelnemer 30 minuten de tijd om informatie te verzamelen door vragen in te typen.
Zodra de tijd om is worden de vragen geanalyseerd en beoordeeld en is er een overzichtelijk rapport.

Uitgebreide online rapportage

De scores van Fact Finding in het rapport zijn kwantitatief en kwalitatief. Met kwalitatief bedoelen we dat u direct beschikt over de vragen die een deelnemer gesteld heeft. Hierdoor krijgt u al een gevoel welke informatie de deelnemer onderzoekt en welke diepgang dat heeft. Daarbij combineert u uw inzicht met het kwantitatieve rapport met genormeerde scores. Dit rapport is een beoordeling op 10 informatie richtingen. Vervolgens wordt dit samengevat in genormeerde scores in  8 categorieën. 

Na het afnemen van de fact finding heeft u genormeerde en waardevolle informatie over de deelnemer aan het assessment. U weet …

 • Hoeveel informatie wordt verzameld
 • Hoe diepgaand de informatiebehoefte van uw deelnemer is
 • Of de deelnemer de situatie over de volle breedte verkent
 • Welke terreinen de deelnemer verkent
 •  Welke informatie te weinig aandacht krijgt.

AANVULLING OP INBASKET

Wat voegt de Fact Finding toe aan een inbasket? Veel!

 • Een deelnemer die onze BSH inbasket maakt, krijgt veel informatie aangereikt en gaat managementvaardigheden laten zien: Informatie gebruiken, mensen organiseren, beslissingen nemen en doelen bereiken.
 • Bij de Fact Finding is het eerder andersom. Er is heel weinig informatie voorhanden. En de oefening laat zien of een deelnemer vragen stelt  en informatie verzamelt. Het gaat om overzicht en inzicht. Of iemand een eigen beeld van een situatie vormt en hoe breed en diep het overzicht wordt.
fact finding vs inbasket

Het rapport van de Fact Finding heeft twee onderdelen met genormeerde scores:

De 10 Informatie richtingen. Hierin leest u welke soorten informatie de deelnemer meeneemt in diens beoordeling. Dit zijn de herkenbare soorten uit het het het EFQM Excellence Model.

 • Financiën
 • Markt en klanten
 • Processen en
 • Organisatie
 • Prestatieverbetering en ontwikkeling
 • Leveranciers en partners
 • SWOT van de dienstverlening
 • Motivatie en cultuur
 • Klanttevredenheid
 • Concurrentie analyse
 • Strategie

Een samenvatting in acht Fact Finding Categoriëen. Hieraan ziet u hoe de deelnemer zich informeert: Of er informatie wordt gebruikt; hoe breed de oriëntatie is; hoe gedetailleerd er is doorgevraagd. Daarbij onderscheiden we de harde informatie die meer op feiten is gericht van de zachte informatie die meer gaat over processen en mensen. 

 • Kwantiteit
 • Veelzijdigheid
 • Diepte
 • Harde informatie
 • Zachte informatie
 • Economische oriëntatie
 • Klantgerichtheid
 • Medewerkertevredenheid
belangstelling voor Fact Finding

FAQ OVER FACT FINDING

Er is 30 minuten nodig om de hele fact Finding af te nemen. 

In een normgroep gebruiken we de resultaten van 571 managers.

Op het ogenblik hebben we een speciale actie voor het gebruik van Fact Finding. Doet u daaraan mee, dan is gebruik gratis.

Omdat de fact Finding volledig online is, kunt u die direct inzetten. Een mailtje aan ons voldoet.

Nederlands, Duits, Engels (US+UK), Frans, Italiaans.

Meer inbasket berichten