highlight management inbasket

management resultaten| assessment met inbasket Highlight

Managers die resultaten behalen 

Managers kunnen wel veel aandacht, inspanning en middelen besteden, maar zijn ze effectief? Met Highlight meet  u de resultaten van een manager. U ziet  letterlijk de resultaten op financiën, klanten en medewerkers. In HIGHLIGHT ziet u op drie terreinen de resultaten en bovendien het verschil tussen resultaat en inspanning. Als dit verschil groot is weet u op welk terrein de kandidaat de eigen kennis en vaardigheden kan verbeteren. In Highlight ziet u het verschil in management resultaten.

Een voorbeeld: een kandidaat kan veel tijd en aandacht besteden aan geldzaken. Maar krijgt hij of zij de geldzaken echt op orde? Met HIGHLIGHT is dit vast te stellen.

on line management inbasket

Analyses van beroepsspecifieke eisen tonen aan dat het goed kunnen uitvoeren van organisatorische en planningstaken voor veel functies en functieniveaus een voorwaarde is voor efficiënt en succesvol handelen. Bij de diagnostiek van personeel en management is het gebruik van managementsimulaties een goed hulpmiddel gebleken voor het beoordelen van deze vaardigheden. Inbasket HIGHLIGHT van Construct Bedrijfspsychologie combineert dit beproefde hulpmiddel met de voordelen van een on-line proces en een automatische, gedifferentieerde beoordeling en is daarmee een modern en efficiënt beoordelings- en trainingsinstrument.

Beoordelingscriteria in het rapport

Door de breedte van de handelings- en beslissingsopties kunnen de resultaten worden beoordeeld en geanalyseerd aan de hand van een groot aantal criteria:

 • Management resultaten
 • initiatief/besluitvaardigheid/ resultaatgerichtheid
 • tijdsplanning
 • efficiënt gebruik van tijd en geld
 • informatie verzamelen en delegeren
 • controlerend gedrag
 • prioriteitenstelling
 • persoonlijke focus:
  1. omzet en efficiency
  2. tevredenheid van de klanten
  3. motivatie van het team
 • beoordelingsvermogen

Voordelen

Onze klanten zetten Highlight in voor de zwaardere managementfuncties. Sleutelwoorden zijn management en resultaatverantwoordelijkheid. De Highlight onderscheidt zich door de zeer diverse feedback die in het schema hiervoor is weergegeven. Met de Highlight komt u te weten welke beslissingen de deelnemer neemt en hoe ze genomen worden.

in baskets en tests