normen
voor assessment inbaskets

De beschikbare normen voor Zeezicht, Highlight en Utopia zijn gewijzigd

9 december 2019

Hieronder leest u voor elke inbasket een korte uitleg: hoe u voor uw assessment center de juiste normgroep kiest. In het kort adviseren we u:

 • Gebruik voor elke inbasket-oefening de nieuwe normgroepen
 • Kies voor Zeezicht de normgroep die past bij het werk- en denkniveau van de functie.

Het online menu dat u gebruikt om een rapport uit te draaien staat ingesteld op de laatst gebruikte normgroep. Indien u een rapport opvraagt kunt u ook zelf een normgroep kiezen.

NIEUWE NORMEN ZEEZICHT INBASKET

De normen voor Zeezicht zijn volledig vernieuwd. Dat betekent dat u bij het uitdraaien van een rapport de keus hebt uit vijf normgroepen:

Normgroep Gebaseerd op afnames van

kandidaten met VOLTOOIDE
N=
NL MBO 2020 met voltooide MBO opleiding 380
NL HBO 2020 met voltooide HBO opleiding 439
NL HBO & WO 2020 met voltooide HBO of WO opleiding 575
NL WO 2020 met voltooide WO opleiding 120
NL Standard 2020 afnames ongeacht opleiding 1884

de nieuwe normgroepen in Zeezicht en de verschillen

Andere normen leveren verschillende scores op. Kijkt bijvoorbeeld in de tabel hiernaast naar de scores van de heer Veenstra. Hierin ziet u dat:

 • De scores met oude normen verschillen nauwelijks van de nieuwe [NL Standard 2020] (in het geval van meneer Veenstra betekent dat een verschil van 1 percentiel).
 • De nieuwe norm is daarmee iets “strenger”.
 • De scores bij gebruik van de norm [NL MBO 2020] zijn hoger dan wanneer de [NLStandard2020] norm wordt gebruikt (het verschil is 13 percentielen). De eerste norm is “soepeler”.
 • De [NL MBO 2020] en de [NL HBO & WO 2020] normen
  liggen het verst uit elkaar (Dat verschilt bij de heer Veenstra 21 percentielen).

 welke normgroep bij welke functie?

Wanneer u niet gericht voor een andere norm kiest krijgt u rapportage in de [NL Standard 2020] norm. Verder maakt het zeker uit of u een normgroep kiest op gemiddeld of hoger werk en denkniveau. De verschillen tussen de groepen zijn significant (en meer dan een halve standaarddeviatie). De afweging over de te gebruiken de normgroepen maakt u zelf. Een vuistregel kan zijn:

 • Functies op HBO niveau of hoger: gebruik de norm [NL HBO & WO 2020]
 • Functies op MBO niveau: gebruik de norm [NL MBO 2020 ]. Tenzij er wordt aangegeven dat de competentie plannen en organiseren van buitengewoon belang is.

Hieronder de scores van Jan Veenstra

Normgroep Score
Oude norm ("Standaard" N=544) 47
NL MBO2020 59
NL Standard 2020 (N=1884) 46
NL HBO & WO 2020 38
NL HBO 2020 39

basis is het zelf opgegeven scholingsniveau
Deelnemers die de Zeezicht maken, kunnen na de afname een vragenlijst invullen. Ruim de helft van de deelnemers vullen deze vragen in. In de vragenlijst wordt gevraagd om een evaluatie en om een aantal persoonlijke gegevens, zoals de hoogst gevolgde opleiding. Op basis van de antwoorden over de hoogst gevolgde opleiding zijn de nieuwe normgroepen berekend.

NIEUWE NORMEN HIGHLIGHT

Per december 2019 kunt u voor de Highlight uit nieuwe normen kiezen. De algemene normen zijn vernieuwd en er is een normgroep toegevoegd. Er zijn vanaf nu vier normgroepen. 

Normgroep Gebaseerd op werkervaring

van kandidaten
N=
NL Standard 2020 Alle afnames 1812
NL Specialist 2020 Geen leidinggevende ervaring 687
NL Teamleader 2020 Ervaring als teamleider of afdelingshoofd 419
NL Management 2020 Ervaring als manager 943
NL Directie 2020 Ervaring als directie-lid 300

Hierbij zijn de belangrijkste constateringen:

De nieuwe normgroep is nauwelijks “strenger” dan de oude. Eenzelfde deelnemer krijgt op de hoofdscore dezelfde genormeerde uitslag.
Het lijkt erop dat deelnemers zonder leidinggevende ervaring niet lager presteren dan de mensen met ervaring. Dit ligt waarschijnlijk aan het verschil in werk- en denkniveau van de twee normgroepen en niet aan de verschillen in werkervaring: de groep [NL-Specialist] bevat duidelijk meer mensen met een WO-opleiding.
U kiest bij het opvragen van het rapport zelf voor een van de normgroepen.

de nieuwe normen van Highlight leiden tot kleine verschillen

In de tabel hieronder ziet u de scores van deelnemer mevrouw Muster. Afhankelijk van de normen kunnen de scores enkele percentielen verschillen. Bij sommige normen haalt zij hogere scores, ofwel de norm is “soepeler”.

Normgroep Resultaat Analyse Planning
NL Standard 2016 50 19 51
NL Standard 2020 50 16 49
NL Specialist 2020 48 16 48
NL Teamleader 2020 53 19 52
NL Management 2020 48 16 51
NL Directie 2020 52 17 54

welke norm voor Highlight rapporten?

Wij raden aan om de nieuwe algemene normgroep te kiezen. Dat is [NL-standard 2020] . De normgroep is groot. Dat weegt op tegen de kleine verschillen tussen de deel-normen. Let wel: we berekenen u geen kosten voor het uitdraaien van meerdere rapporten.

NIEUWE NORMEN UTOPIA​

Op basis van de afnames in online Utopia hebben we de normgroep vernieuwd. Over deze normgroep het volgende:
 • De normgroep is vergroot van 185 naar 473 personen
 • Scores met nieuwe normen verschillen iets van scores met oude normen
 • Het merendeel van de deelnemers in de nieuwe normgroep is WO geschoold. De meesten hebben meer dan 10 jaar managementervaring.

de nieuwe normgroep in Utopia leidt tot score verschillen

Voor een aantal dimensies in de Utopia is het verschil tussen de normgroepen relevant. Kijkt u naar enkele scores van mevrouw Wil Fortuno hieronder. Indien we naar “het optimaliseren van doelen” kijken, is de nieuwe norm weinig strenger. Mevrouw Fortuno hieronder komt van het 57ste percentiel in het 56ste percentiel terecht. Dit geldt echter niet voor een aantal andere gedragsdimensies zoals “het aantal ondernomen acties” en “doelgerichte strategie”.
Normgroep OPTIMALISEREN
Doelen
Aantal Acties STRATEGIE
NL 2016 57 59 37
NL Standard 2020 56 42 41

gebruik van normen met Utopia

In het online menu wordt de nieuwe norm als enige aangeboden . De oude normgroep uit 2016 is vervangen door de nieuwe norm.