rollenspelen bij inbaskets

Tijdens een ideaal assessment center kan de kandidaat zich volledig concentreren. Dat vraagt erom dat uw kandidaat alle simulaties en rollenspelen in één context (organisatie) werkt. Dat kunt u met de simulaties van CONSTRUCT. Bijvoorbeeld als u  Zeezicht of Highlight toepast. Voor Zeezicht was er al een zeer gevarieerd arsenaal van aanvullende rollenspelen. Dit is er nu ook voor Highlight. Klanten van CONSTRUCT kunnen nu voor een gering bedrag beschikken over:
  • De HIGHLIGHT (online) management simulatie, met daarbij de rollenspelen:
  • HIGHLIGHT analyse en presentatie
  • HIGHLIGHT onderhandeling
  • HIGHLIGHT voortgangsgesprek.
Elk rollenspel is volledig uitgevoerd met:
  • instructies voor de kandidaat
  • een gedetailleerd evaluatieformulier
  • instructies voor de acteur
  • een platform voor de acteur.
Klik hier voor het volledige aanbod.