Page content

UTOPIA inbasket voor strategisch beslissen

management assessment | strategisch beslissen in de complexe omgeving

Utopia, strategisch beslissen aan de top
Strategievorming, beoordelingsvermogen. Weten hoe iemand denkt. Welke informatie gebruikt wordt. Hoe informatie gewogen wordt. Wat het tempo is waarmee de beslissing valt. Dat meet u met Utopia. Utopia is de oefening die door sollicitanten hoog wordt aangeslagen.

Met Utopia krijgt u binnen anderhalf uur zicht op de manier waarop iemand omgaat met situaties en hoe u iemand kunt beoordelen op:
Utopia, inbasket voor strategisch beslissen

  1. de effectiviteit van beslissingen
  2. de daadkracht en het initiatief
  3. de manier waarop informatie wordt gebruikt
  4. het hanteren van strategische doelen in beslissingen
  5. de wijze waarop iemand met veranderingen rekening houdt.

downloadUtopia levert getalsmatige en genormeerde informatie over deze vijf factoren. Hierdoor krijgt u in beeld hoe een persoon met complexe informatie omgaat en hoe hij of zij beslissingen neemt.
Onze klanten gebruiken Utopia voor die strategische functies waarbij management van een team minder belangrijk is. Als het managen van een team of afdeling van belang is, zetten zij vaker Highlight in.

Vandaag nog een postbak afnemen en een assessment center? Een berichtje voldoet!

Weten welke postbak of simulatie te gebruiken in uw assessment center? Meer uitleg staat hier.