utopia inbasket voor strategisch beslissen

inbasket voor management assessment

In top-functies gaat het om veel meer dan het dagelijkse management van mensen en resultaten. Strategie wordt dan van groter belang en dan komt het erop aan dat managers de juiste beslissingen nemen. Beslissingen die resultaten opleveren: de strategie realiseren. Onderzoek wijst uit dat dit niet hetzelfde is als leiderschap of intelligentie of daadkracht. Dat zijn eigenschappen die helpen, maar die nog steeds niet vaststellen of een manager een strategie realiseert. Om dat te meten in een assessment center, wil je managers de beslissingen echt laten nemen en daarbij meten of het de beslissingen zijn met het juiste effect.

Onze klanten gebruiken daarvoor Utopia: Om vast te stellen of mensen beslissingen nemen die effectief zijn.

strategisch beslissen in de complexe omgeving

Strategievorming, beoordelingsvermogen. Weten hoe iemand denkt. Welke informatie gebruikt wordt. Hoe informatie gewogen wordt. Wat het tempo is waarmee de beslissing valt. Dat meet u met Utopia. Utopia is de oefening die door sollicitanten hoog wordt aangeslagen.

Met Utopia krijgt u binnen anderhalf uur zicht op de manier waarop iemand omgaat met situaties en hoe u iemand kunt beoordelen op:

  1. de effectiviteit van beslissingen
  2. de daadkracht en het initiatief
  3. de manier waarop informatie wordt gebruikt
  4. het hanteren van strategische doelen in beslissingen
  5. de wijze waarop iemand met veranderingen rekening houdt.

Utopia levert getalsmatige en genormeerde informatie over deze vijf factoren. Hierdoor krijgt u in beeld hoe een persoon met complexe informatie omgaat en hoe hij of zij beslissingen neemt.
Onze klanten gebruiken Utopia voor die strategische functies waarbij management van een team minder belangrijk is. Als het managen van een team of afdeling wel van belang is, zetten zij vaker Highlight in.

strategisch beslissen in Utopia

In Utopia wordt de deelnemer in een complexe omgeving geplaatst. Hij of zij gaat daarin het leiderschap overnemen en drie doelen realiseren. Daarvoor zijn er 15 korte periodes en na elke periode geeft Utopia feedback wat de beslissingen hebben opgeleverd. In die 15 periodes werkt de deelnemer aan de strategie van Utopia. Die strategie heeft drie doelen:

Financieel

Milieu

Mensen

de techniek van Utopia

Een deelnemer maakt Utopia volledig online. De beslissingen zijn niet meer keuze maar “open” waardoor het aantal mogelijkheden oneindig is. Elke periode om beslissingen te nemen duurt 5 minuten. Na 5 minuten is er feedback over de resultaten. Een volledige Utopia duurt anderhalf uur. Na het maken van Utopia is het rapport in minder dan een minuut beschikbaar.

online

open

15x5min

90 min.

in baskets en tests