Page content

InBasket, on line en per functie anders

Voor elk assessment center een andere inbasket

Onze klanten werken met betrouwbare online inbaskets: Zeezicht, Highlight of Utopia. Welke inbasket gaat u gebruiken in een assessment?

InBasket Zeezicht, postbak op MBO/ HBO niveau voor planningsvaardigheden

Welke inbasket: Zeezicht inbasket voor assessment planningsvaardighedenZeezicht noemen wij een postbak of inbasket. Hiermee stelt u betrouwbaar vast of een deelnemer kan plannen en organiseren. Zeezicht kunt u inzetten voor managementfuncties vanaf MBO niveau. Modern en efficient. Deze meest onderzochte en best genormeerde postbak van Nederland. Om in een uur vast te stellen of iemand kan plannen en organiseren. Bekijk Zeezicht voor planningsvaardigheden…

InBasket Highlight, management simulatie op Universitair niveau

Modern en efficiënt beoordelen welke management resultaten een persoon behaalt.   Deze meest onderzochte en best genormeerde postbak van Nederland. Om in een uur vast te stellen of iemand overzicht heeft, goed organiseert en efficiënt middelen inzet.  Highlight is al een complete  management simulatie. Plannen en organiseren is een belangrijke dimensie net als in een postbak. Daarbij meet u ook of iemand de juiste beslissingen neemt om de doelstellingen te behalen. Hierbij hoort  ook inzicht in HR, finance en marketing. Daarbij meet u ook welke kosten en mens-uren worden gebruikt om het resultaat te behalen. Highlight wordt ingezet voor managementfuncties vanaf HBO niveau. Bekijk Highlight voor management resultaten …

Utopia, oordeelsvorming en strategisch beslissen aan de top

Welke inbasket: : Utopia strategic in basket for assessmentStrategievorming, beoordelingsvermogen. Weten hoe iemand denkt. Welke informatie gebruikt wordt. Hoe informatie gewogen wordt. Wat het tempo is waarmee de beslissing valt. Dat meet u met Utopia. Utopia is de oefening die door sollicitanten hoog wordt aangeslagen. Utopia is een managementsimulatie van cijfermatig niveau. Hierin gaat het louter om beslissingen, het behalen van doelstellingen en beoordelingsvaardigheden. Utopia  is strategisch en getalsmatig en meet het effect van beslissingen. Utopia wordt veelal ingezet voor functies waarin praktisch management een minder grote rol speelt.  Utopia wordt ingezet vanaf HBO-niveau. Bekijk Utopia voor strategisch beslissen…

 

Vandaag nog een postbak afnemen in een assessment center? Nog niet zeker welke inbasket? Een berichtje voldoet!

Meer weten over assessment inbaskets in het algemeen?   Meer uitleg staat hier.