BSH InBasket Vraag & Antwoord

In deze FAQ beantwoorden we zoveel mogelijk vragen over de in basket die je gaat maken of gemaakt hebt. Het gaat specifiek over de BSH: de Business Simulation Highlight.

Voorbereiden op de BSH In Basket

Een goede voorbereiding helpt je om betere resultaten te bereiken. Als je de BSH in basket binnenkort gaat maken, neem dan de tijd om de FAQ hieronder te lezen.

Het is een online oefening. Zodra je op de link klikt, begint de oefening (inbasket) eerst met instructies en uitleg. Als je daarmee klaar bent start de echte oefening. Ondertussen loopt er een klok die vanzelf de oefening onderbreekt. (60 minuten).

Jazeker. Voorbereiding heeft veel gevolgen voor je resultaten op de BSH.

Lees instructies en uitleg goed.
En zorg dat je ongestoord en geconcentreerd kunt werken aan de BSH.

Zorg ook dat je papier en een pen bij de hand hebt.

 • Dat is veel:
  De situatie waarin je terecht komt: organisatie, je functie en je taken
 • Je vier doelstellingen
 • Je teamleden en hun taken en vaardigheden en
 • Hoe je de inbasket “vragen” beantwoordt.

Als je eenmaal begonnen bent handel je gewoon de e-mails af. Lees goed en neem beslissingen. Uit onderzoek en ervaring weten we dat het niet verstandig is om eerst alle e-mails te lezen en dan te beginnen. Dat kost je te veel tijd.

Dat is doorgaans 60 minuten. Je ziet links (bovenin) je scherm de klok aflopen.

Jazeker. En als je een beslissing even te inegewikkeld vindt, mkun je die beter overslaan. Je kunt altijd weer teruggaan naar een e-mail en je beslissingen alsnog nemen.

Dat kan wel eens gebeuren. De stoom kan uitvallen uit of het internet kan uitvallen. Dat is geen probleem. Je kan op veel computers de verbinding verversen met F5. Je kunt ook opnieuw op de link klikken. Daarna gaat de oefening verder op dezelfde tijd als waar je onderbroken bent.

Elke computer met een internet verbinding zal voldoen. Gebruik geen telefoon of tablet.

Jawel die is er. Bekijk de video. De video is geen vervanger voor de complete instructies.

Stuur ons een e-mail op [email protected] .

Video over BSH

Over het rapport van de BSH In Basket

Na het maken van de in basket BSH wordt er geautomatiseerd een rapport aangemaakt. Hieronder staan de meest gestelde vragen over het rapport.

(Pagina nummers verwijzen naar  pagina’s in “het competentie rapport”)

In de BSH in basket kun je ruim 400 beslissingen nemen. Hoeveel beslissingen je echt neemt hangt af van de snelheid waarmee je de oefening maakt.

Beslissingen kunnen verschillen: een maatregel, een actie, delegeren en inplannen.

Van elke beslissing worden twee zaken berekend.

 1. Wat het bijdraagt aan je vier resultaten
 2. Wat die beslissing zegt over je management stijl.

Een getal op een score wordt berekend door eerst alle beslissingen bij elkaar op te tellen die iets zeggen over een van de competenties. Daar komt een getal uit. Dat getal wordt vervolgens vergeleken met een vergelijkingsgroep of referentiegroep. Dat is een groep van managers die de oefening hebben gemaakt.

Het gemakkelijke antwoord is: hoe hoger hoe beter. Maar dat is alleen zo bij de resultaten (blz. 2-blz. 5) . Bij de stijlen (blz. 6- blz. 8) is het ook zo dat extreem hoge scores kunnen betekenen dat je doorschiet en dat brengt ook nadelen met zich mee.

Het gaat om het aantal goede antwoorden. Snelheid van werken is daarom wel belangrijk. Maar als je snelheid ten koste gaat van kwaliteit, werkt dat verkeerd uit in je scores. Foute beslissingen hebben gevolgen voor resultaten en  scores.

Het gaat hier om de kosten en baten van je beslissingen. In deze oefening wordt er steeds berekend wat je bereikt met een beslissing en welke kosten je hebt gemaakt. Kosten zijn daarbij sterk afhankelijk van het aantal mensen en het aantal uren.

Een slecht voorbeeld: vijf teamleden met elkaar in gesprek over een onderwerp wat maar een persoon aangaat.

Een goed voorbeeld: Een beslissing nemen die den duur tot meer opdrachten of inkomsten leidt.

Wees je goed bewust van je vier doelstellingen. Neem vervolgens elke beslissing, nadat je jezelf deze vragen hebt gesteld:

 • Draagt het bij aan een van mijn doelen?
 • Gaat het ten koste van een ander doel?
 • Welke kosten of welke inspanning is ervoor nodig?