CONSTRUCT bedrijfspsychologie

Begrippenlijst Assessment Center

Wat is Culturele Intelligentie

Wat is Culturele Intelligentie? Culturele Intelligentie,  dat is het geheel aan alle capaciteiten dat je hebt om goed  om te gaan met een interculturele taak of omgeving. Een omgeving, situaties of taak is intercultureel als je daarbij te maken krijgt met mensen met een andere culturele achtergrond. Goed ermee omgaan betekent dat je doelgericht je …

Wat is Culturele Intelligentie Lees verder »

Wat is een SJT

Wat is een SJT? Een SJT staat voor Situational Judgment Test. In veel gevallen is dit ofwel een vragenlijst met vragen er in of een test met videofragmenten.  Bij elke vraag krijgt de deelnemer een werkgerelateerde situatie beschreven. Vervolgens wordt een aantal alternatieve reacties aan de deelnemer beschreven. Ook sommige inbaskets werken met dergelijke situaties en reacties. De deelnemer moet de …

Wat is een SJT Lees verder »

nip code

Wat is de NIP code? Het NIP is het Nederlands Instituut van Psychologen, een beroepsvereniging. Met de NIP code bedoelt men meestal de Beroepscode voor psychologen. In de Beroepscode voor psychologen staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels vermeld die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld. Psychologen die lid zijn van het NIP en/of een NIP-registratie …

nip code Lees verder »

wat is sq

Wat is SQ? SQ betekent Sociaal Quotient In assessment centers gaat het daarbij om het sociaal inzicht dat een deelnemer kan laten zien. Dit wordt met een gestandaardiseerde test gemeten waarna er een genormeerde score volgt voor de prestaties van de deelnemer. Moderne SQ tests meten het sociaal inzicht door videofragmenten te laten zien aan …

wat is sq Lees verder »

iq

Wat is IQ? IQ = Intelligentie Quotiënt IQ is de afkorting voor Intelligentie Quotient een gemiddelde score van een aantal intelligentietests, een Intelligentie-testbatterij. De eerste die intelligentie quotiënt noemt is de Duitse psycholoog William Stern in 1912. Nadat een Intelligentie-testbatterij bij een grote groep mensen (een normgroep) is afgenomen wordt de gemiddelde score in de groep 100 genoemd. …

iq Lees verder »

Wat is een intelligentietest

Wat is een intelligentietest? Intelligentietest meet een onderdeel van het denkvermogen Een intelligentietest bestaat uit meerdere deeltests die het denkvermogen van iemand meten. Elke test gaat over een ander deel van het denkvermogen. Voorbeelden van deeltests: Woordenschat Rekenopgaven Analogieën De voorspellende waarde van een intelligentietest wordt in veel onderzoeken goed bevonden. Schmidt en Hunter* zeggen in een …

Wat is een intelligentietest Lees verder »

wat-is-360-graden-feedback

Wat is 360 graden feedback? In de praktijk wordt bij 360 graden feedback aan mensen die met de deelnemer werken gevraagd of feedback te geven over zijn of haar competenties. Dit gebeurt met een gestructureerde lijst met vragen over het werkgedrag van de deelnemer. De vragen hebben de vorm van een beschrijving. De feedback gevers geven aan …

wat-is-360-graden-feedback Lees verder »

Wat is ontwikkel assessment

Wat is een ontwikkel assessment? Een ontwikkel assessment lijkt doorgaans op een assessment center. Dit is een dag met oefeningen (rollenspellen, inbasket), interview en tests. In een ontwikkelassessment is er meer aandacht is voor het verhaal en het rapport aan de deelnemer. De deelnemer krijgt meer te horen over de uitkomsten van het assessment, de rapportage …

Wat is ontwikkel assessment Lees verder »

Wat is een STAR interview

Wat is een STAR interview?W Een onderdeel van veel interviews is het gestructureerde STAR interview. Hierin stelt de interviewer een vraag over een onderwerp, cq. over iets dat de deelnemer in het verleden heeft gedaan of meegemaakt. Vervolgens vraagt de interviewer door met de STAR-methode. STAR staat voor: Situatie (Wat speelde er op het moment van het …

Wat is een STAR interview Lees verder »

Wat is validiteit

Wat is validiteit Validiteit is een vrij algemeen begrip als het gaat over de onderdelen van een assessment center. Vaak wordt er gesproken over de validiteit van een test, een rollenspel of een vragenlijst. Een ander woord voor validiteit is waarde. Feitelijk onderscheiden psychologen meerdere soorten validiteit zoals: Predictieve validiteit of voorspellende waarde Construct validiteit Begripsvaliditeit …

Wat is validiteit Lees verder »