Competentie Rapport Highlight

Vanaf vandaag is er een tweede rapport voor Highlight beschikbaar. Dit rapport is gemaakt om deelnemers aan een assessment een eenvoudiger rapport te kunnen overhandigen.

 • Minder gegevens en pagina's
 • Minder tekst en eenvoudiger geschreven
 • Gemakkelijker leesbaar ook voor kandidaten te begrijpen.

Het competentierapport met negen pagina's

Ook dit keer hebben Suzanne van Beers en Pauline Baronner van Leeuwendaal een rapport gemaakt dat veel korter is. Het zijn nu nog negen pagina’s. Dat scheelt 32%.

 • een aantal scores zijn weggelaten
 • er zijn minder complexe grafieken
 • een drietal scores zijn vervangen door een enkele score.

Onze favoriete pagina? Dat is pagina negen. Op deze pagina zie je alle scores in een overzicht. Snel!

Naast dit nieuwe rapport kunt u nog steeds kiezen voor het u bekende “standaard rapport“. 

Doelgericht handelen

In het oude rapport staan op bladzijde zeven drie dimensies. Deze heten alledrie “Acties om ….”. Deze drie zijn nu vervangen door “doelgericht handelen”.. Wat is doelgericht handelen?

HET IS NIET

 • Complexe verbanden doorzien
 • Zien hoe je beslissing een andere beslissing raakt en kan tegenwerken
 • Met goed afgewogen beslissingen de gewenste resultaten bereiken

HET IS WEL

 • Reageren op informatie en situaties die direct met je doelen te maken hebben
 • Meerdere doelen tegelijk nastreven
 • Kan je helpen om je resultaat te bereiken
doelgericht handelen

Opvragen van het competentierapport

Als gebruiker van onze inbaskets en management oefeningen heb je al de beschikking over het competentierapport. Dat wil zeggen: je kunt dit rapport vanaf nu downloaden in je eigen platform. Hiervoor ga je als volgt te werk:

 • Open het platform
 • Zoek de kandidaat op die de Highlight heeft gemaakt
 • Klik op evaluatie
 • Vraag bij [Evaluatie type] op het [competentierapport]
 • je ontvangt een mail met de link naar het rapport.

Hierover een vraag stellen?