Drie vragen over Management Vaardigheden

Drie meest gestelde vragen over het rapport Management Vaardigheden uit de Highlight

Is er een relatie tussen het analytisch denken en de management vaardigheden?

Dat is een vrij beperkt verband. In onze analyses blijkt het verband tussen de .06 en de .37 te liggen. Het verband tussen de score op de analytische taak en  Management Vaardigheden (resultaten op de Highlight) is .34 (sig. 000).  Dit is vrij normaal. In andere onderzoeken blijkt ook steeds dat er relaties zijn tussen de scores op onze intelligentie tests en onze inbaskets. En dat is nooit een sterk verband.

Wat is het verschil tussen doelgericht handelen en effectiviteit?

Kandidaten kunnen meer of minder doelgericht handelen. Dit wordt bij gehouden en in het rapport (op blz. 6) staat of zij meer of minder de gestelde doelen hebben nagestreefd. In het zelfde rapport staat op bladzijde 2 hoe effectief de beslissingen daarin waren.  Het antwoord daarop is tweezijdig. A) Er is altijd een correlatie tussen het doel nastreven en het resultaat behalen. Dat verband kan oplopen tot een correlatie .57. En (B) factor analyse laat ook zien dat er twee gescheiden factoren zijn. Doelen voor ogen hebben is duidelijk wat anders dan resultaten boeken.

Zijn de scores op de planningsvaardigheden verschillend?

Op bladzijde 3 van het rapport staan de scores op planningsvaardigheden. De correlaties tussen deze planningsvaardigheden kunnen sterk verschillen. De correlatie tussen prioriteiten stellen en plannen is bijvoorbeeld .20. Maar een factoranalyse laat zien dat het om twee groepen van variabelen gaat. Enerzijds zijn er de planningsvaardigheden (met plannen, prioriteiten stellen en delegeren) en anderzijds is er het managen van resources en het gebruik van uren. Dit verschil zien we ook terug in de scores in het gehele rapport. Je doelen bereiken  (blz 1) is iets anders dan planningsvaardigheden (blz. 3). Een verschil tussen willen en kunnen als het ware.
Daarmee is ook het omgekeerde aan de hand: sommige mensen kunnen minder doelgericht handelen en alsnog heel effectief beslissen. Doelgericht handelen kan daarom beter een “stijl” genoemd worden dan een resultaat.

Meer vragen? Leuk! Bel of mail.

*) Met regelmaat doen we statistische analyses op data bestanden.  De laaste dagen analyseren we gegevens van 995 mensen die de Highlight gemaakt hebben. Door dit grote aantal zijn de vastgestelde verbanden en verschillen vaak significant. Dat wil nog niet zeggen dat ze relevant zijn.