Wat is een beoordelingsgesprek ?

Beoordelingsgesprek is het jaarlijkse gesprek over behaalde resultaten

Het beoordelingsgesprek is een jaarlijks gesprek tussen leidinggevende en medewerker over de resultaten van de medewerker. In veel gevallen is het voeren van een beoordelingsgesprek een verplichting in de CAO waar de organisatie onder valt. Vaak hebben organisaties ook zelf beleid en regels ten aanzien van het gesprek. Organisaties laten beoordelingen en gespreksverslagen van het gesprek vastleggen en opslaan in het personeelsdossier van de medewerker. Het gesprek wordt vaak aan het eind van het jaar gevoerd. Dit gesprek is onderdeel van de gesprekkencyclus. In het beoordelingsgesprekmoeten vier zaken altijd ter sprake:

  • de resultaten in relatie tot de taken of werkafspraken en de tevredenheid van beiden
  • wat iemand anders of meer heeft gedaan dan dat er afgesproken is
  • eventuele verbeterpunten of ontwikkelpunten en afspraken daarover
  • arbeidsvoorwaardelijke gevolgen zoals gratificaties of beloningen.

Slechte naam van het gesprek is te voorkomen met helderheid

In veel organisaties is het draagvlak voor deze gesprekken gering. De kritiek is vaak dat de gesprekken eenzijdig zijn, en geen recht doen aan de behaalde resultaten. De meest voorkomende klacht is dat de manager te veel aandacht geeft aan wat er niet goed gaat en veel tijd in het gesprek besteedt aan de verbeterpunten. Een andere klacht is dat de manager onderwerpen ter sprake brengt die van langer geleden zijn. In dat geval is er op het moment dat er iets gebeurde onvoldoende feedback gegeven. Al met al wordt het beoordelingsgesprek niet ervaren als een  goed gesprek. Dat leidt er toe dat organisaties het beoordelingsgesprek afschaffen.

De boven genoemde klachten zijn te voorkomen. Wanneer er absolute transparantie is over de werkafspraken en doelen enerzijds en de resultaten van de medewerker anderzijds, is een medewerker zelf heel goed in staat om een oordeel te vormen over de eigen resultaten. In dat geval kan het gesprek ook op een gelijkwaardige manier worden gevoerd door een medewerker zelf een rol te geven in de evaluatie of afweging. Juist in dat geval is ook een verschil van mening mogelijk. Dat blijkt dan iets wat op een open manier besproken kan worden.

Onze tips voor een goed beoordelingsgesprek:

  1. Laat er veel duidelijkheid zijn over doelstellingen en gewenste resultaten
  2. Zorg dat er veel en regelmatige feedback wordt gegeven en ontvangen
  3. Betrek medewerkers zelf bij het beoordelen
  4. Geef ruime aandacht aan positieve resultaten en vier de successen!

Lees verder over het goede gesprek.