Wat is duurzame inzetbaarheid?

Een werkzame definitie van duurzame inzetbaarheid is vastgesteld door het NEN: Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren. Deze definitie wordt ook gebruikt door de Rijksoverheid. Het wil zeggen dat er bij duurzame inzetbaarheid wordt gewerkt aan de ontwikkeling van:

  • de werknemer zelf
  • de resultaten die een medewerker levert.

In die definitie van duurzame inzetbaarheid komen zowel werkgever als werknemer aan bod: de werknemer wordt blij van zijn of haar werk en blijft zich ontwikkelen. De organisatie merkt dat de ontwikkeling van de medewerker bijdraagt aan verbetering van de resultaten. Aukje Nauta schrijft naar aanleiding van het Nationaal Onderzoek Over Duurzame Inzetbaarheid 2016 dat vijf factoren concreet bijdragen aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers, namelijk:

  1. Ruimte om te leren
  2. Autonomie in het werk
  3. Dialoog
  4. Maatwerkafspraken over ontwikkeling
  5. Mensen betrekken bij de koers van het bedrijf.