Page content

Wat is een functioneringsgesprek?

Een functioneringsgesprek is een jaarlijks gesprek tussen medewerker en leidinggevende.

In veel gevallen is het voeren van een functioneringsgesprek een verplichting in de CAO waar de organisatie onder valt. Organisaties waar het functioneringsgesprek onderdeel is van het beleid of van de CAO, laten verslagen van het gesprek vastleggen en opslaan in het personeelsdossier van de medewerker. Wanneer het gesprek wordt gevoerd kan per organisatie verschillen. Het komt veel voor dat dit aan het eind van het jaar is. Bij veel organisaties is het juist gewoonte om het voor de periodiekmaand te doen. Dat is het moment dat de medewerker in heval van goed functioneren een periodiek extra krijgt. In het algemeen wordt het gezien als een tweezijdig gesprek. Daardoor is het van belang dat beiden onderwerpen inbrengen in het gesprek en deze onderwerpen hebben voorbereid. Letterlijk gaat dit gesprek over het functioneren van de medewerker. Het functioneringsgesprek is één van de gesprekken in de gesprekkencyclus.

Vaak hebben organisaties ook zelf beleid en regels ten aanzien van het functioneringsgesprek. Omdat het gesprek tweezijdig is, gaat het zowel over het functioneren  van de medewerker als over diens persoonlijke ontwikkeling. In de meeste gevallen is een aantal onderwerpen van het functioneringsgesprek voorgeschreven. Veel voorkomende onderwerpen zijn:

 • het functioneren en het presteren
 • de werksituatie
 • de samenwerking in het team
 • de relatie met de leidinggevende
 • persoonlijke ontwikkeling
 • integriteit en nevenwerkzaamheden.

In veel organisaties is het draagvlakken voor functioneringsgesprekken gering. De kritiek is vaan dat de gesprekken eenzijdig zijn, dat ze niet motiverend werken en dat er te weinig uitkomt. In dat geval is het functioneringsgesprek nog niet het goede gesprek.

Om het gesprek beter te maken helpen de volgende zes tips aan de medewerker:

 1. Overweeg welke onderwerpen jij wilt inbrengen in het gesprek
 2. Maak zelf een afspraak voor je volgende gesprek
 3. Bereid je onderwerpen voor
 4. Maak concrete (SMART) afspraken tijdens het gesprek
 5. Doe zelf verslag van het gesprek
 6. Help elkaar herinneren aan de gemaakte afspraken.

Lees verder over het goede gesprek.