Het beoordelingsgesprek voorbereiden?

Een beoordelingsgesprek voorbereiden is van belang, voor leidinggevende èn medewerker. Wanneer beiden het gesprek voorbereiden staat dat bijna garant voor een goed en gelijkwaardig gesprek. Drie tips die wij geven voor de voorbereiding van het functioneringsgesprek gaan hier ook op:

  1. Plan het beoordelingsgesprek
  2. Maak een agenda
  3. Bereid het gesprek voor

De toelichting staat hier.

Wilt u een komend beoordelingsgesprek voorbereiden?

Voor wat betreft de voorbereiding van de gespreksonderwerpen. Steeds komende volgende drie elementen aan bod:

  1. Wat hebben we afgesproken voor de afgelopen periode? Het is daarom belangrijk dat er werkafspraken zijn gemaakt. Dit zijn bijvoorbeeld afspraken die vaak gaan over de kwaliteit, de hoeveelheid en de planning. Als het goed is, is dit in een eerder gesprek afgesproken en genoteerd.
  2. Hoe is het de afgelopen periode gegaan? Wat heeft de medewerker gedaan? Wat zijn de resultaten? Hierbij is het van belang dat medewerker en leidinggevende beschikken over alle benodigde informatie: de resultaten van de medewerker in de afgelopen periode.
  3. Hoe evalueren we dit? Hoe tevreden zijn we? In veel gesprekken geeft een leidinggevende een eindoordeel. Tijdens een goed gesprek heeft ook de medewerker een goed onderbouwde evaluatie. In dat geval is het ook interessanter voor beiden om daar een discussie over te hebben.

Zie ook: