Wat is intrinsieke motivatie?

Intrinsieke motivatie brengt mensen in beweging

Motivatie is wat je in beweging brengt. Intrinsieke motivatie is dat je iets doet omdat je het leuk vindt om te doen.  Het gaat je om de bezigheid zelf: het doen, het uitvoeren, is bevredigend. Dit lijkt vanzelfsprekend maar in veel gevallen is het extrinsieke motivatie: je doet iets omdat het je iets oplevert of omdat het moet:  je krijgt er voor betaald of mensen worden boos als je het niet doet. Wetenschap heeft inmiddels bewezen dat intrinsieke en extrinsieke motivatie slecht samen gaan. Sterker nog

Extrinsieke motieven gaan ten koste van intrinsieke motivatie.

Dit is bijvoorbeeld met MRI scanners bewezen door Murayama e.a. in 2010.

Bij intrinsieke motivatie spelen drie basale behoeften een rol:

  • Competentie: je wilt de situatie aan kunnen en goed zijn in wat je doet
  • Relaties: Je wilt dingen doen met mensen en voor mensen
  • Autonomie: Je wilt sturing hebben over de dingen die je doet.

Daniel Pink ligt het hieronder toe:

De nuances van intrinsieke motivatie en autonome motivatie

Tussen intrinsiek en extrinsiek liggen nuances. Soms doe je dingen om redenen die je belangrijk vindt terwijl je ze niet zozeer leuk vindt.

Wat het schema hierboven laat zien is dat er niet intrinsiek motieven zijn die misschien wel belangrijk voor je zijn. Hierdoor ontstaan er drie soorten autonome motivatie. Jet doet iets omdat:

  • het leuk is om te doen
  • het iets oplevert dat belangrijk is
  • het iets oplevert waar je wat aan hebt. https://www.cbpsy.com/kennis-duurzame-inzetbaarheid/begrippenlijst-duurzame-inzetbaarheid/levensfase-gericht/

Wat is het belang van intrinsieke of autonome motivatie?

Welk nut heeft dat de dingen die je doet prettig zijn, leuk zijn of belangrijk zijn? Voor jezelf heeft het direct gevolgen. Het is belangrijk voor je gevoel en beleving maar er is meer effect

  • je vermogen om met stress om te gaan is beter
  • je doorzettingsvermogen is sterker
  • je persoonlijke groei en ontwikkeling reiken verder
  • je werkprestaties zijn beter.