Page content

Wat is levensfase-gericht beleid

Levensfase gericht beleid is beleidsmatig versterken van de duurzame inzetbaarheid van alle medewerkers in de organisatie, om medewerkers in alle levensfasen gemotiveerd en inzetbaar te houden. Belangrijk aan deze definitie dat het om alle medewerkers in de organisatie gaat, van jonge instromers tot oudere medewerkers vlak voor hun pensioen. Uit onderzoek blijkt dat in alle levensfasen specifieke vragen en behoeften zijn. In voorbije jaren wars er vooral sprake van personeelsbeleid voor oudere werknemer.  Dit leidt tot stereotypering en heeft weinig voordelen.

Mensen maken verschillende levensfasen door. Medewerkers hebben daarom verschillende wensen en ideeën over hun werk.  Dat heeft invloed op hun werkresultaten. Denk aan de jonge medewerker die meer behoefte heeft aan experimenteren en vernieuwen. Denk aan de oudere medewerker die een schat aan vakkennis heeft en beter weet wat hij wil.

Levensfase-gericht beleid kan op verschillende niveaus inwerken

  • Individu
  • team
  • managers
  • cultuur
  • organisatie.

Voert uw organisatie levens fase gericht beleid? In dat geval

  • Is er visie binnen uw organisatie op levensfasegericht HRM en het doel dient er van binnen uw organisatie.
  • Is er zicht op wat nodig is gezien toekomstige ontwikkelingen.
  • Is gedefinieerd wat de haalbare aanpak is en waar quick wins te halen zijn
  • Heeft u beleid en instrumenten gericht op levensfasen.