Wat is Performance Management?

Performance management is sturen en managen van de resultaten en de ontwikkeling van medewerkers. Vrijwel elke organisatie heeft een systeem voor performance management. In moderne systemen gaat het vooral om de gesprekken die met medewerkers worden gevoerd over de groei van hun resultaten en de ontwikkeling van hun talenten. Performance management-systemen dienen gekoppeld te zijn aan strategisch HRM: een kwalitatief en kwantitatief toekomstbeeld van het eigen personeel.

Verouderd: beoordelen en prestatiebeloning

In verouderd performance management gaat het vaak om een getalsmatige beoordeling waaraan soms ook prestatiebeloning is gekoppeld. Vrijwel al het onderzoek wijst uit dat dat getalsmatig en financieel performance management niet leidt tot groei, ontwikkeling en motivatie.