Wat is Appreciative Inquiry of AI?

AI staat voor Appreciative Inquiry

Appreciative Inquiry is een manier van organisatieverandering.  Deze methode werkt doordat veranderingen gebaseerd worden op de betrokkenheid van alle mensen die er bij betrokken zijn. Belangrijk is ook dat AI voortbouwd op wat er al goed gaat. Hiermee worden medewerkers sneller enthousiast en blijft de betrokkenheid. AI is inmiddels evidence based: er wordt meer en meer aangetoond dat er duurzame veranderingen mee worden bereikt. AI is daarom goed te gebruiken voor organisatieverandering, samenwerking in teams en persoonlijke ontwikkeling. Het gebruik van AI vraagt om enige ervaring. De eerste keren is het nuttig om een ervaren begeleider in te zetten. Professionele begeleiders zijn lid van de The European Appreciative Inquiry Network.

Appreciative inquiry maakt gebruik van de 5D cyclus. Dat staat voor vijf te onderscheiden stappen:

  • Definition: Stel gezamenlijk vast wat het ” thema” is: wat men wil veranderen en hoe dat begrenst wordt
  • Discovery: Onderzoek wat er binnen het vastgestelde thema al goed gaat en wat de kracht is
  • Dream:  Wat is het ideaal? Waar zou ieder van de deelnemers willen uitkomen? Wat is de visie? Wat is de stip op de horizon?
  • Design: Wat zijn nu de mogelijke opties. Wat zijn de mogelijkheden die we hebben die ons dichter bij het ideaal brengen. Stel vast voor welke opties er nu draagvlak is?
  • Delivery: Wat zijn de noodzakelijke acties. Werk uit wat er de komende tijd moet gebeuren.

Waarom appreciative inquiry werkt

 

De reden dat Appreciative Inquiry tot effectieve veranderingen leidt, is gebaseerd op de werkzame principes ervan. Een daarvan is het sociaal constructionisme. Daarbij helpt het ook dat AI mensen op een positieve manier benadert en dat het alle mensen bij de veranderingen betrekt. In een bijzonder heldere video geeft Jackie Kelm uitleg over de principes van AI:

Een vooroordeel over Ai is dat het louter positief is en dat de bestaande problemen dan nooit benoemd en aangepakt worden. Dit is onterecht. Al vroeg in het proces worden problemen vastgesteld.  Wat Jackie Kelm hier duidelijk laat zien dat AI zich vervolgens sterker richt op de mogelijkheden dan op de verbeteringen.

AI brengt mensen in beweging doordat nieuwe mogelijkheden veel beter motiveren dan verbeteringen.