Wat is de gesprekscyclus?

De gesprekscyclus zijn alle gesprekken tussen medewerker en leidinggevende over het werk en de medewerker. Iets uitgebreider:

  • de resultaten die de medewerker de komende periode gaat bereiken. Welke resultaten dit zijn zal afhangen van de functie van de medewerker en van de doelen die daarmee samenhangen. Een eenvoudige manier om naar deze afspraken te kijken: bespreek kwantiteit, kwaliteit en planning.
  • de verdere groei en ontwikkeling van de medewerker. In het huidige personeelsbeleid zijn de vaardigheden en de loopbaan van de medewerker van belang. Deze dragen bij aan de tevredenheid, aan duurzaamheid en aan resultaten.

Wat hoort er bij de gesprekscyclus?

In het kort horen bij de cyclus alle gesprekken over het werk en de medewerker.  Hierbij kunnen net zo goed de gesprekken bij de koffie automaat of gesprekken in de lift horen. Maar in veel bedrijven en organisaties komen gesprekken voor die volgen in de rij hieronder:

Hoeveel gesprekken in de gesprekscyclus?

Voor het aantal gesprekken per jaar is geen vast aantal te noemen.  Sommige leidinggevenden praten wekelijks bij. Anderen voeren jaarlijks een gesprek. De ervaring leert dat vier maal per jaar een goed gesprek, prettig werkt. Daardoor houden medewerker en leidinggevende elkaar goed op de hoogte. Als het nodig is kan er tijdig iets bijgestuurd worden. Daarbij maakt het veel uit:

  • hoe vaak een leidinggevende op de werkvloer is en
  • hoe groot het team of de afdeling is.

Zijn er verplichte gesprekken?

Wettelijk zijn er geen verplichte gesprekken. In sommge CAO’s zijn die er juist wel. Meestal gaat het dan om een jaarlijks verplicht functioneringsgesprek. Juist organisaties en leidinggevenden die om die redenen aan functioneringsgesprekken doen, merken dat er op die manier weinig uitkomt. Ook medewerkers ervaren het dan als een verplicht ritueel waar ze weinig aan hebben. Maar er zijn twee redenen om het wel te doen:

  • het goede gesprek tussen leidinggevende en medewerker levert de organisatie veel op
  • goede gesprekken dragen bij aan de inzetbaarheid van medewerkers
  • als het misgaat met het werk van een medewerker ligt het vaak aan deze gesprekken en
  • naar het voorgaande wordt ook gekeken door het UWV en de kantonrechter.

Waarover gaan de gesprekken?

De gesprekscyclus gaat over het werk en de medewerker: resultaten, groei, ontwikkeling en loopbaan. Daarbij komen vaak nog meer onderwerpen kijken. Het onderstaande schema geeft een idee:

Meer weten? Lees de tips voor het startgesprek, het functioneringsgesprek en het beoordelingsgesprek.