Wat is een Personeelsgesprek?

Het begrip personeelsgesprek wordt vooral gebruikt binnen de Rijksoverheid. Een personeelsgesprek is een tweezijdig gesprek tussen manager en medewerker. Standaard onderwerpen voor het personeelsgesprek:

 1. plannen: het maken van werkafspraken en afspraken over ontwikkeling
 2. reflecteren op functioneren: in gesprek blijven over de voortgang
 3. evalueren met conclusie: hierbij hoort een eenzijdig oordeel door de manager.

Voor het personeelsgesprek binnen de Rijksoverheid is er een formele regeling. Hiermee is vastgelegd wat de gesprekscyclus en de personeelsgesprekken inhouden.

De bedoeling van het personeelsgesprek is dat medewerker en manager blijven. Vandaar het woord gesprekscyclus. De gesprekken gaan grotendeels over twee onderwerpen:

 • De resultaten van de medewerker en
 • De ontwikkeling, groei en loopbaan van de medewerker.

Personeelsgesprek en plannen

Hiermee wordt bedoeld dat er in het gesprek afspraken worden gemaakt over zowel resultaten als ontwikkeling.

Hoe zien de werkafspraken er uit?

 • Goede afspraken gaan over de relevante werkzaamheden
 • Goede afspraken zijn dusdanig concreet en duidelijk dat ze bijgehouden kunnen worden en
 • Het aantal afspraken over resultaten is overzichtelijk en daarom ook beperkt.

Hoe zien afspraken over ontwikkeling en groei er uit?

Tips:

 1. Lees onze beschrijving van het startgesprek
 2. Spreek af hoe resultaten worden bijgehouden en besproken
 3. Lees onze voorbereidingstips.

Personeelsgesprek en reflecteren op functioneren

De bedoeling is dat medewerker en manager de voortgang bijhouden en deze voortgang met regelmaat bespreken. Dit hoeven geen formele gesprekken te zijn. Waar het om gaat is dat beiden een idee hebben van de voortgang. Hoe staat het met het functioneren en de ontwikkeling? Hiervoor is geen formele regeling. Het werkt vooral goed indien medewerker en leidinggevende met regelmaat een voortgangsgesprek houden. Dit hoeven geen formele gesprekken te zijn. Een kort gesprekje bij de koffieautomaat kan soms voldoende zijn.

Tips:

 1. Laat de medewerker zelf de voortgang bij
 2. Plan al van tevoren de voortgangsgesprekken in en
 3. Bespreek met regelmaat of de afspraken vernieuwd moeten worden.

Personeelsgesprek en conclusie

Eens per jaar gaan leidinggevende en medewerker in gesprek en kijken terug wat er van de afspraken gekomen is. De leidinggevende dien vervolgens ook een samenvattende conclusie op te stellen. Hierbij heeft de leidinggevende de keus uit vier niveaus:

 1. prestaties zijn ruim boven de afspraken en verwachtingen (++);
 2. prestaties zijn overeenkomstig afspraken en verwachtingen (+);
 3. prestaties komen (nog) niet volledig overeen met afspraken en verwachtingen. Verbetering op onderdelen is nodig (+/-); of
 4. prestaties blijven duidelijk achter bij afspraken en verwachtingen. Verbetertraject is noodzakelijk (-).

De leidinggevende legt de conclusie vast in Pdirekt. Vervolgens kan de medewerker, ook in Pdirekt, een reactie geven. In bezwaar gaan tegen de conclusie kan echter niet en daarom wordt de conclusie ook wel eenzijdig genoemd. De conclusie van de leidinggevende heeft niet noodzakelijk een gevolg voor de beloning van de medewerker. In de regeling wordt gesproken over “In het verlengde van de samenvattende conclusie over het functioneren van de medewerker geeft de leidinggevende functionaris expliciet een beloningsadvies”. Maar in de praktijk kan een leidinggevende een negatieve conclusie trekken en toch een positief beloningsadvies geven.

Tips:

 • Voorbereiding van de gesprekken is een voorwaarde voor een goed tweezijdig gesprek.
 • Laat de medewerker de eigen resultaten beoordelen. Dit vermindert het “zwarte doos gevoel” en verhoogt de betrokkenheid.
 • Medewerkers kunnen zelf ook het verslag van een gesprek invoeren in Pdirekt. Bekijk de video!

Wat is de beste voorbereiding voor jouw personeelsgesprekken?

De gesprekken zijn juist belangrijk en interessant zijn voor jou als medewerker. Een voorwaarde voor het goede gesprek is altijd dat je zelf meedoet. Neem daarom tien minuten de tijd voor dit: