Wat is een startgesprek?

Het start gesprek is het gesprek dat medewerker en leidinggevende voeren over de aankomende periode: een jaar, een half jaar of drie maanden. In dit startgesprek maken een medewerker en een leidinggevende afspraken over de komende periode. Die afspraken gaan meestal over het werk en over de medewerker zelf. De onderwerpen van een startgesprek zijn divers. Juist met het startgesprek wil je afspraken maken over:

  1. de werk-resultaten voor de komende periode. Welke resultaten dit zijn zal afhangen van de functie van de medewerker en van de doelen die daarmee samenhangen. Een eenvoudige manier om naar deze afspraken te kijken: bespreek kwantiteit, kwaliteit en planning.
  2. de verdere groei en ontwikkeling van de medewerker. In het huidige personeelsbeleid zijn de vaardigheden en de loopbaan van de medewerker van belang. Deze dragen bij aan de tevredenheid en aan duurzaamheid.

Het typisch verloop van een startgesprek

Voor een startgesprek geldt dat de uitkomst belangrijk is, namelijk: goede, heldere en concrete, afspraken. Daarvoor werkt deze aanpak:

De agenda opstellen

Gezamenlijk vaststellen wat er tijdens het gesprek aan de orde gaat komen. Het is handig als deze onderwerpen al voor het gesprek, bij het maken van de afspraak,  bekend zijn. Vervolgens wordt deze aan het begin van het gesprek nog even opgesomd.
Hieronder volgen vier vaste agenda punten:

Terugkijken en evalueren

Ten eerste wil je terugkijken op de oude, vorige, afspraken: wellicht zijn er voor de vorige periode afspraken gemaakt. Dan bespreek je hoe deze afspraken zijn bevallen en hoe ze voor medewerker en leidinggevende gewerkt hebben.

Afspraken over werk en elk taakgebied

Maak afspraken over elke taak, of elk taakgebied. De kunst is hierbij om het overzicht te houden en niet te gedetailleerd te worden. Toch wil je ook concrete afspraken maken. Hierbij hebben we het vaak over SMART afspraken. Nog belangrijker is, dat de bedoeling van de afspraken helder is.

Afspraken over ontwikkeling

Welke afspraken er komen hangt van de medewerker af. De meeste afspraken gaan over leren en loopbaan.
Voorbeelden van leerafspraken: Ik ga nog dit jaar een cursus TIG-lassen volgen en … Ik ga met Ali meelopen en kijken hoe hij …
Voorbeelden van loopbaanafspraken: Ik ga in de komende maand met Jan praten over zijn werk …. Ik ga bij met Inge van personeelszaken  navragen hoe het zit met die vacature van …

Plan altijd de volgende afspraak

Tot slot de planning van de volgende gesprekken. Nieuwe afspraken houden de vaart in. Daarom werkt een plan met daarin nog een afspraak voor een volgend gesprek vaak beter dan een voornemen.

 

De voorbereiding van een startgesprek

Een gesprek dat is voorbereid, is een goed gesprek. Voorbereiding leidt tot meer inhoud en tot meer gelijkwaardigheid in het gesprek. Hieronder een aantal vragen voor een medewerker die helpen bij die voorbereiding.

1. Waar sta je nu? (Hoe gaat het tot nu)

  1. Wat doe je aan werk, welke taken heb je?
  2. Wat zijn persoonlijke vaardigheden die je goed af gaan?
  3. Wat zijn de kennisgebieden waarin het nu goed gaat?

2. Waar wil je over een jaar staan?

  1. Wat doe je komend jaar aan werk, welke taken heb je?
  2. Wat zijn persoonlijke vaardigheden die je ontwikkeld of versterkt hebt?
  3. Wat zijn de kennisgebieden die je er dan bij ontwikkeld hebt?