Page content

Wat is een startgesprek?

Wat is een startgesprek?

In een startgesprek maken een medewerker en een leidinggevende afspraken maken over de komende periode. De onderwerpen van een startgesprek zijn divers. Juist met het startgesprek wil je afspraken maken over:

  1. de resultaten die de medewerker de komende periode gaat bereiken. Welke resultaten dit zijn zal afhangen van de functie van de medewerker en van de doelen die daarmee samenhangen. Een eenvoudige manier om naar deze afspraken te kijken: bespreek kwantiteit, kwaliteit en planning.
  2. de verdere groei en ontwikkeling van de medewerker. In het huidige personeelsbeleid zijn de vaardigheden en de loopbaan van de medewerker van belang. Deze dragen bij aan de tevredenheid en aan duurzaamheid.

Het typisch verloop van een startgesprek

Voor een startgesprek geldt dat de uitkomst belangrijk is, namelijk: goede, heldere en concrete, afspraken. Daarvoor werkt deze aanpak:

  1. Ten eerste wil je terugkijken op de oude, vorige, afspraken: wellicht zijn er voor de vorige periode afspraken gemaakt. Dan bespreek je hoe deze afspraken zijn bevallen en hoe ze voor medewerker en leidinggevende gewerkt hebben.
  2. Elk taakgebied: Maak afspraken over elke taak, of elk taakgebied. De kunst is hierbij om overzicht te houden en niet te gedetailleerd te worden. Toch wil je ook concrete afspraken maken.
  3. De ontwikkeling van de medewerker. Welke afspraken er komen hangt van de medewerker af. De meeste afspraken gaan over leren en loopbaan.
    Voorbeelden van leerafspraken: Ik ga nog dit jaar een cursus TIG-lassen volgen en … Ik ga met Ali meelopen en kijken hoe hij …
    Voorbeelden van loopbaanafspraken: Ik ga in de komende maand met Jan praten over zijn werk …. Ik ga bij met Inge van personeelszaken  navragen hoe het zit met die functie van …
  4. Tot slot de planning van de volgende gesprekken. Nieuwe afspraken houden de vaart in. Daarom werkt een plan met daarin nog een afspraak voor een volgend gesprek vaak beter dan een voornemen.

Zie hiervoor ook:

Beoordelingsgesprek voorbereiden

Functioneringsgesprek voorbereiden

Facebook: https://www.facebook.com/functioneringsgesprekken/