Wat is het goede gesprek?

Goede gesprekken zijn de gesprekken die een medewerker voert over zichzelf en over het werk. Zichzelf: hoe het gaat en hoe het gaat met de eigen ontwikkeling. Het werk: hoe het gaat met het werk en hoe de resultaten zijn.

De acht kenmerken van het goede gesprek

Wat is het goede gesprek anders dan een functioneringsgesprek?

Het verschil met het  functioneringsgesprek? Veel organisaties kennen de gesprekkencyclus. Dit zijn de gesprekken tussen medewerker en leidinggevende die er in het jaar gehouden worden. Toch zijn deze nog niet het goede gesprek. De dialoog is goed als de gesprekken voor medewerkers en leidinggevende bevredigend zijn; ten eerste omdat de gesprekken gelijkwaardig zijn en twen tweede omdat de gesprekken tot resultaten leiden waar beiden wat aan hebben.  In de traditionele gesprekkencyclus gaat het te vaak om hiërarchische gesprekken waarin leidinggevenden het initiatief hebben en waarin de onderwerpen sterk door de organisatie worden bepaald. De genoemde gelijkwaardigheid is daardoor matig.

Het invoeren van het goede gesprek

Om te bereiken dat gesprekken goede gesprekken worden neemt de organisatie een aantal maatregelen:

  • Het aantal gesprekken per jaar wordt verhoogd. Dit varieert van eens per maand tot eens per drie maanden
  • Structureel wordt er meer verantwoording voor de gesprekken bij de medewerkers gelegd. Medewerkers worden meer gezien als “eigenaar” van het gesprek en worden meer betrokken bij voorbereiden en afhandelen van onderlinge gesprekken
  • Medewerkers en leidinggevenden bepalen samen waar de gesprekken over gaan en wat de doelstellingen zijn.

Het goede gesprek heeft een grote invloed op duurzame inzetbaarheid. Belangrijk is dat de betrokkenheid van medewerkers erdoor wordt verhoogd en dat medewerkers meer het gevoel hebben dat zij invloed hebben op hun werk en hun werkomgeving. Daarnaast leveren goede gesprekken meer resultaten op voor medewerkers en de organisatie.

Het goede gesprek is goede dialoog in de organisatie in het geheel.