Wat is medewerkersbetrokkenheid?

Medewerkersbetrokkenheid is beleving

Medewerkersbetrokkenheid is de emotionele binding die medewerkers voelen met hun werk. Daarbij gaat het om de beleving van:

  • de werkgever
  • de werksituatie
  • het werk zelf.

Medewerkersbetrokkenheid heeft gevolgen voor de medewerker zelf en voor de organisatie.

Medewerkersbetrokkenheid en de medewerker
Medewerkers die zich betrokken voelen hebben meer plezier in hun werk. Ze komen graag op hun werk en ze hebben ook na het werken een goed gevoel. Uit ons onderzoek blijkt ook dat medewerkers die zich goed voelen op hun werk, ook buiten het werk (of ervoor of erna) gelukkiger zijn.

Medewerkersbetrokkenheid en de organisatie
Medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk zijn eerder bereid om wat extra’s te doen voor het werk. Dat heeft verschillende gevolgen. a) Betrokken medewerkers tonen meer inzet; b) betrokken medewerkers passen zich sneller aan als het werk dat van ze vraagt; c) betrokken medewerkers pakken sneller werk op dat niet direct bij hun werk hoort maar dat wel belangrijk is voor de organisatie.
Daarbij zijn betrokken medewerkers vaak “reclame” voor hun werkgever. Zij spannen zich meer in om klanten te helpen en leveren betere service. Zij uiten zich tegen anderen positief over de werkgever. Een betrokken medewerker is productiever en blijft langer in dienst.

De oorzaken

De organisatie, de situatie, het team, de manager; ze veroorzaken allemaal betrokkenheid. Medewerkers zijn net als iedereen. Zij beleven het werk emotioneel. Zij hebben een gevoel bij:

  • de doelstellingen van de organisatie
  • de resultaten die zij kunnen boeken
  • het management en leiderschap
  • de kansen om zich te ontwikkelen
  • de collega’s in hun team
  • de kansen die zij krijgen.