Page content

Wat is zelfbepaling

Zelfbepaling als bron van ontwikkelen en functioneren

zelfbepalingZelfbepaling is de vertaling van het Engelse woord Selfdetermination. Dit begrip gaat over persoonlijke ontwikkeling en zelfstandig functioneren. Volgens de theorie kan er pas sprake zijn van zelfstandige ontwikkeling en functioneren indien mensen  autonoom gemotiveerd zijn. Dat wil zeggen: als zij iets doen omdat zij het leuk vinden om te doen of omdat zij het belangrijk vinden te doen. Daarbij moet er sprake zijn van zelfbepaling: daarvan is er spraken als iemand iets doet op basis van intrinsieke motivatie en van zelf regulering. Eenvoudig gezegd: je zet je in voor een doel als je het leuk vindt om te doen en als je zelf bepaalt hoe je dat gaat aanpakken.

Het begrip zelfbepaling  komt uit de “self determination theory” van Ryan en Deci.

Het komt er op neer dat alle mensen drie gemeenschappelijke behoeften hebben:

 • competentie, je situatie of taak aan kunnen
 • relaties, in sociaal contact zijn
 • autonomie, zelfstandig kunnen handelen

  Comment Section

  0 reacties op “Wat is zelfbepaling

  Plaats een reactie


  *