Wat is duurzaam HRM??

Duurzaam HR beleid is lerend HRM

Duurzaam HR heeft een dubbele betekenis: het gaat er om dat HRM bijdraagt aan zowel de wederkerige relatie tussen arbeidsorganisatie en werkende als de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Aldus Leni Beukema, Lector Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool. In dat geval stelt HRM de ontwikkeling van mens en resultaat centraal en streeft naar synergie met de resultaten van de organisatie. In veel gevallen is HRM al verder dan zij denkt. HRM vult al diverse rollen in: administratief, medewerker gericht, veranderkundig en strategisch. Duurzaam begint er vervolgens mee doordat de afdeling HRM kijkt welke instrumenten en diensten zij nu al bieden en in welke mate zij bijdragen aan de ontwikkeling van mensen, resultaten en organisatie. Achtereenvolgens komen aan de orde:

  • Wat de HR-adminstratieve systemen bijdragen aan duurzame ontwikkeling
  • Hoe medewerkers en managers gefaciliteerd worden, gemak ervaren, en het effect en  van duurzame inzetbaarheid beleven
  • Waar de cultuur en het leiderschap zich op richt en hoe HR veranderingen mogelijk maakt
  • Welke ontwikkeling de organisatie wil doormaken en hoe HR dat ondersteunt of zelfs mede vormgeeft

Duurzaam HRM in kleine stappen

Na een “scan” wordt duidelijk waar de diverse HRM diensten al duurzaam is en op welke punten er snel verbetering te behalen is zodat HR meer toevoegt aan duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is goed uit te leggen aan leidinggevenden en medewerkers: breng met management en medewerkers samen de prioriteiten aan. Vervolgens kan HR-plannen maken en stappen zetten. Belangrijk daarbij is dat er met quick wins al snel resultaten geboekt worden, zodat HR zich bewijst als partner voor duurzame inzetbaarheid.

onze ervaring:
het goede gesprek is een gemakkelijke stap, op korte termijn in te voeren en met veel effect op duurzame inzetbaarheid

Het Waarom (van Simon Sinek) is mensen al snel duidelijk. Of veranderingen vervolgens slagen is vooral te bereiken door met partners (management en medewerkers) samen te werken, samen te leren en resultaat te boeken. Een samenvatting van onze lessons learned:

  1. Doe het samen, partner met management en medewerkers
  2. Wees realistisch in je doelen; maak duurzame inzetbaarheid niet te groot. Begin met de kleinste stappen
  3. Maak HR gemakkelijker voor mensen. Boek resultaat en creëer draagvlak.