Kracht en mysterie van drijfveren

“Weet wat je wilt”, “Willen is kunnen”, “Durf te dromen”, “Wat drijft je?”.
Dit zijn veelgehoorde zinnen in het vakgebied van een psycholoog of coach.

Maar weten wij eigenlijk wat wij willen, wat durven is of wat drijfveren zijn? In ons taalgebruik komt een veelheid van drijfveren, motieven en waarden voor. Wanneer we met mensen praten over hun werk en hun loopbaan komen we er al genoeg tegen: zelfstandigheid, groei, geld, kennis, waardering. Vakgenoten hebben het bovendien over intrinsiek, extrinsiek, hygiëne factoren, satisfiers en RIASEC . En dan zijn er nog de goeroes met termen als dromen, zingeving, autonomie en engagement.

Om een goed zicht en een goed gesprek mogelijk te maken over drijfveren en motieven hebben wij een vragenlijst geconstrueerd: de iMotiv.