Medewerkerstevredenheidsonderzoek en resultaten

Medewerkerstevredenheidsonderzoek is verouderd

Een klassieke aanpak om iets te meten en veranderen aan werk en werksituaties was vroeger het medewerkerstevredenheidsonderzoek. Dat kan tegenwoordig beter. Waar het nu om gaat is dat medewerkers betrokken zijn bij hun werk. Dat is net even wat anders. Stel u kunt uw collega’s een enkele vraag stellen. U mag daarbij kiezen uit deze twee vragen:

  • Vraag A: Ben jij een tevreden medewerker?
  • Vraag B: Voel jij je betrokken bij het werk wat je doet?

Dan ben ik benieuwd welke vraag u kiest.

Wat is medewerkerbetrokkenheid?

Uit onderzoek blijkt dat betrokkenheid van medewerkers vrij snel en effectief te meten is. Betrokkenheid is:

  1.  Werk hebben waar je achter staat
  2. Geboeid worden door je werk
  3. Doelgericht kunnen werken
  4. Het gevoel hebben dat je werk gewaardeerd wordt
  5. Zelfstandig en goed je werk kunnen doen
  6. Het gevoel hebben dat je bij een team hoort
  7. Weten dat je goed werk levert
  8. Blij worden van je werk.

De eerste zeven onderdelen zijn belangrijk voor medewerkerbetrokkenheid. De eerste drie onderdelen (Werk hebben war je achter staat, dat je boeit en wat je resultaatgericht nastreeft) hebben alles met de organisatie te maken. Feitelijk gaan ze over het zogenaamde “alignment” en over zingeving. Ze zijn essentieel om medewerkers het gevoel te geven dat ze resultaat gericht kunnen werken. Ze gaan er over of medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en of zij het gevoel hebben dat anderen dat ook doen.

De volgende vier onderdelen worden ook wel “basic needs” genoemd: iedereen wil gewaardeerd worden, zelfstandig werken, ergens bij horen en competent zijn. Het laatste onderdeel is die tevredenheid: Hoe blij wordt je van je werk. Dat wat je met een medewerkerstevredenheidsonderzoek zeker wilt meten.

Heeft u belangstelling voor medewerkersbetrokkenheid of voor het meten daarvan?  Of toch voor medewerkerstevredenheidsonderzoek? We praten u graag bij over het verhogen van de medewerkerstevredenheid en het meten ervan.