Coaching en Training

Grote veranderingen in kleine stappen

Klanten zoeken ons op omdat zij iets willen bereiken, iets willen veranderen. Een verandering die blijkbaar niet vanzelf gaat en waarbij ze de hulp van een expert nodig hebben. En dat zien we elke keer als een echte uitdaging.  Het is onze ervaring dat we mensen beter helpen door grote veranderingen terug te brengen naar kleine stappen. Dat doen we door goed te bespreken wat de wensen zijn; wat het ideaal is. Vervolgens gaan we op zoek naar de juiste balans. Onze coaching en training biedt mensen een deel van de oplossing, het gaat er ook om wat mensen en wat er in de echte wereld; hun werk en daarbuiten, doen en veranderen. 

Wat vragen vooraf:

Coaching en Training

Voorbeelden zeggen het meest. Om u een beeld te geven:

Coaching

Training

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.
(NEN, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft)

Duurzame inzetbaarheid draait om de ontwikkeling van mensen en resultaten. Dat kan samen gaan en in balans zijn. Mensen blijven mentaal en fysiek fitter en productiever wanneer ze zelf het roer in handen hebben. En wanneer ze onderling met elkaar in gesprek blijven: 1 op 1, managers met medewerkers en in en met het team. Producten voor duurzame inzetbaarheid

  • De scan duurzame inzetbaarheid: wilt u echt weten hoe duurzaam uw medewerkers kunnen worden ingezet dan adviseren wij u gebruik te maken van de detailscan. De kwaliteit van de scans is gewaarborgd door de deskundige inbreng van de experts uit de NEN-commissie ‘duurzame inzetbaarheid’.
  • PACT, het programma voor teamcoaching. PACT is een geheel van workshops, besprekingen en gesprekken gericht op de motivatie en inzetbaarheid. Workshops zijn nuttig om veilig en snel, gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen. Maar actief gebruik maken van de mogelijkheden, dat doen mensen buiten het leslokaal: op het werk. Bij een aanpak met effect, hoort ook een aanpak op de werkplek. Lees meer over mensen in verandering.
  • Het goede gesprek. Maak van de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken het goede gesprek. Hierin werken managers en  medewerkers aan ontwikkeling en resultaten. Lees meer over het goede gesprek…

 

Werk systematisch aan de motivatie en inzetbaarheid.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Ontdek hoe we u kunnen helpen met het versterken van de motivatie en inzetbaarheid. Stuur ons een bericht of mail.