motivatie en inzetbaarheid

Intrinsieke Motivatie

Stress is werken aan iets wat moet, Passie is werken aan iets waar je in gelooft,
naar Simon Sinek

Echte ontwikkeling met meetbare  verandering zijn gebaseerd op intrinsieke motivatie.  U kunt in uw organisatie werken met intrinsieke motivatie.

Voorbeelden hiervan:

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is het vermogen van de medewerker om nu en in de toekomst toegevoegde waarde te leveren voor een (arbeids)organisatie en daarbij zelf ook meerwaarde te ervaren.
(NEN, Nederlands Normalisatie Instituut, Delft)

Duurzame inzetbaarheid draait om de ontwikkeling van mensen en resultaten. Dat kan samen gaan en in balans zijn. Mensen blijven mentaal en fysiek fitter en productiever wanneer ze zelf het roer in handen hebben. En wanneer ze onderling met elkaar in gesprek blijven: 1 op 1, managers met medewerkers en in en met het team. Producten voor duurzame inzetbaarheid

  • De scan duurzame inzetbaarheid: wilt u echt weten hoe duurzaam uw medewerkers kunnen worden ingezet dan adviseren wij u gebruik te maken van de detailscan. De kwaliteit van de scans is gewaarborgd door de deskundige inbreng van de experts uit de NEN-commissie ‘duurzame inzetbaarheid’.
  • PACT, het programma voor teamcoaching. PACT is een geheel van workshops, besprekingen en gesprekken gericht op de motivatie en inzetbaarheid. Workshops zijn nuttig om veilig en snel, gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen. Maar actief gebruik maken van de mogelijkheden, dat doen mensen buiten het leslokaal: op het werk. Bij een aanpak met effect, hoort ook een aanpak op de werkplek. Lees meer over mensen in verandering.
  • Het goede gesprek. Maak van de functioneringsgesprekken en beoordelingsgesprekken het goede gesprek. Hierin werken managers en  medewerkers aan ontwikkeling en resultaten. Lees meer over het goede gesprek…

 

Werk systematisch aan de motivatie en inzetbaarheid.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen? Ontdek hoe we u kunnen helpen met het versterken van de motivatie en inzetbaarheid. Stuur ons een bericht of mail.