Het goede gesprek voor duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat is voortdurend in gesprek zijn over talent en over resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en open. Het goede gesprek voer je samen. In het goede gesprek zijn medewerkers verantwoordelijk en actief. Zij zorgen dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en over hun talenten en plannen. Managers coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op team doelen.

Goede gesprekken leiden tot resultaten

Wat bereikt u nu met de gesprekken in uw organisatie? Goede gesprekken met energie en gelijkwaardigheid leveren altijd resultaten op. De workshops en het werkboek zijn de perfecte stap.

Waarom werkt het Goede Gesprek?

Wij werken met evidence based principes uit de organisatiepsychologie, met name de positieve psychologie en de self determination theory. Hierin staan brede betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaten centraal. Werkzame principes zijn:

Zorgen dat medewerkers betrokken, actieve, deelnemers worden

Een positieve manier om gesprekken te voeren leidt tot meer motivatie en groei

Werken met intrinsieke motivatie vergroot de veranderkracht van mensen

Open in gesprek gaan over alle onderwerpen die in de organisatie van belang zijn en die elke medewerker zelf van belang vindt

Vergroten van het zelfstandig werken en beslissen van medewerkers

Resultaten of veranderingen vormgeven op basis van een gezamenlijke visie

Het goede gesprek tot een blijvende eigenschap van de cultuur maken

Het Goede Gesprek over talent en resultaat voer je samen

Het goede gesprek voer je samen. De beste start met het invoeren maakt u met twee workshops. Na deze workshops maakt u de overgang naar gesprekken die met plezier worden gevoerd, die energie geven en die een schat aan resultaten opleveren. U gaat van

Werkboek voor het goede gesprek


Workshop het Goede Gesprek voor Leidinggevenden

In deze workshop maakt u het goede gesprek concreet. U zet een visie om in de concrete uitvoering in uw organisatie. De beelden van het goede gesprek worden omgezet in concrete actiepunten. Leidinggevenden krijgen in de workshop en met het werkboek de middelen om:

  • Gesprekken gelijkwaardig te maken
  • Inhoudelijk te coachen

Management en P&O creëren in deze workshop een kader voor de goede gesprekken.

Kostenindicatie: € 900,00 per keer, duur: halve dag

Workshop Het Goede Gesprek voor Medewerkers

De kern van ons aanbod is de Workshop voor Medewerkers. Hierin volgen mede­werkers (en vaak ook managers) samen de workshop Het Goede Gesprek. In de workshop leren zij hoe je

  • Op een gelijkwaardige manier het goede gesprek voert
  • Het gesprek zelf vorm geeft en voert

Kostenindicatie: € 900 ,00 per team of per groep, duur: halve dag

Invoeren van het Goede Gesprek

Het proces van invoeren is maatwerk voor elke organisatie. Opdrachtgevers spreken uit wat de doelen en thema’s zijn en welke resultaten of mijlpalen daarbij horen. Vervolgens vormen zij met ons een proces waarin de organisatie zelf stuurt en uitvoert. Daarbij spreken we af wat zinvol is om aan ons over te laten.
In dat proces helpen wij ook met:

  • Advies aan directie en P&O: verbeteren van de gesprekscyclus, processen en procedures
  • Organisatie- of afdeling brede conferenties
  • Teamcoaching
  • Evaluaties

Contact? Meer Informatie?

Bel met Lucienne Samuels of Jeroen Meliëzer

Lucienne: 06 15062068 / Jeroen: 06 53120154
Of mail ze: info@cbpsy.com

U kunt ook ons formulier gebruiken voor meer informatie over het goede gesprek.

Contact
 

 

 

Goede gesprekken leiden tot resultaten

Welk cijfer geeft u aan de kwaliteit van de gesprekken in uw organisatie? Een voldoende? Wij gaan voor de tien. Leidinggevenden en medewerkers zeggen dit over Het Goede Gesprek:

Medewerkers nemen hier de verantwoordelijkheid voor hun team en hun eigen werk
De onderlinge communicatie in onze teams is enorm verbeterd
We hebben nu voortdurend duidelijkheid over verwachtingen en resultaten
Wij geven nu sturing aan de veranderingen die wij hier willen invoeren
Goede Gesprekken hebben onze formele functioneringsgesprekken en
beoordelingsgesprekken vervangen
Medewerkers werken nu actief aan hun ontwikkeling en mobiliteit
We hebben grip gekregen op verzuim en de inzetbaarheid is verhoogd
Initiatief en ondernemerschap zijn in ons team sterk toegenomen