het goede gesprek

Het goede gesprek voor duurzame inzetbaarheid

Ontwikkeling van medewerker en organisatie, dat is voortdurend in gesprek zijn over talent en over resultaten. Goede gesprekken zijn positief, constructief, concreet en open. Het goede gesprek voer je samen. In het goede gesprek zijn medewerkers verantwoordelijk en actief. Zij zorgen dat de gesprekken gaan over hun doelen en resultaten en over hun talenten en plannen. Managers coachen en sturen. Zij zijn gesprekspartners; zij creëren ruimte voor het proces en blijven daarbij sturen op team doelen.

Het goede gesprekken leidt tot resultaten

Wat bereikt u nu met de gesprekken in uw organisatie of in uw team? Goede gesprekken met energie en gelijkwaardigheid leveren altijd resultaten op.  Met resultaten als:

 • Gesprekken die er toe doen
 • Medewerkers met plezier in hun werk
 • Medewerkers die zich betrokken voelen bij hun werk
 • Meer ontwikkeling van de medewerkers
 • Verbeterde prestaties van mensen en teams

Waarom werkt het Goede Gesprek?

Wij werken met bewezen, evidence based, principes uit de organisatiepsychologie, met name de positieve psychologie en de self determination theory. Hierin staan brede betrokkenheid, eigen verantwoordelijkheid en resultaten centraal. Werkzame principes zijn:

Stop de gesprekken

Start de gesprekken

Het Goede Gesprek over talent en resultaat voer je samen

 •  

Het goede gesprek voer je samen. De beste start met het invoeren maakt u met twee workshops. Na deze workshops maakt u de overgang naar gesprekken die met plezier worden gevoerd, die energie geven en die een schat aan resultaten opleveren. U gaat van

 • Hiërarchische gesprekken naar gelijkwaardige gesprekken
 • Verplichte gesprekken naar relevante gesprekken.

De workshops en het werkboek zijn de perfecte stap.

de gezamenlijke aanpak

Voor Medewerkers

Voor Leidinggevenden

De kern van ons aanbod is de Workshop voor Medewerkers. Hierin volgen mede­werkers (en vaak ook managers) samen de workshop Het Goede Gesprek.

In de workshop leren zij hoe je

 • Op een gelijkwaardige manier het goede gesprek voert
 • Je eigen onderwerpen goed inbrengt en verwoord
 • Het gesprek zelf vorm geeft en voert.

Kostenindicatie: € 900 ,00 per team of per groep, duur: halve dag

Invoeren van het Goede Gesprek

Het invoeren van het goede gesprek begint vaak met eenvoudige maatregelen. Bijvoorbeeld deze drie:

 1. Het aantal onderwerpen van het gesprek terugbrengen naar de twee belangrijkste: het werk en de medewerker
 2. Het aantal gesprekken per jaar verhogen
 3. De medewerker er meer bij betrekken en een duidelijke rol geven in het gesprek.

Het proces van invoeren is maatwerk voor elke organisatie. Opdrachtgevers spreken uit wat de doelen en thema’s zijn en welke resultaten of mijlpalen daarbij horen. Vervolgens vormen zij met ons een proces waarin de organisatie zelf stuurt en uitvoert. Daarbij spreken we af wat zinvol is om aan ons over te laten.
In dat proces helpen wij ook met:

 • Advies aan directie en PenO: verbeteren van de gesprekscyclus, processen en procedures
 • Organisatie- of afdeling brede conferenties
 • Teamcoaching
 • Evaluaties.
performance coaching

Meer Informatie over het goede gesprek

Bel met  Jeroen Meliëzer

Jeroen: 06 53120154
Of mail ze: [email protected]

U kunt ook ons formulier gebruiken voor meer informatie over het goede gesprek: