organisatie ontwikkelen met PACT

Organisatieverandering leidt tot onzekerheid èn tot nieuwe mogelijkheden. Met PACT kiezen mensen voor ontwikkeling en gaat veranderen als vanzelf.

Zelf aan het roer en intensief samenwerken

Organisatieverandering kan onzeker maken. Mensen in onzekere omstandigheden blijven mentaal en fysiek fitter en productiever wanneer ze zelf het roer in handen hebben. En wanneer ze onderling met elkaar in gesprek blijven: 1 op 1, managers met medewerkers en in en met het team. Wanneer de werkzekerheid op het spel staat, dragen regelmatig bespreken hoe je ervoor staat in het werk en ondersteuning krijgen bij het uitstippelen van een nieuwe aanpak of toekomst, positief bij aan de weerbaarheid en veerkracht van mensen.

Wat betekent het roer in handen nemen?

 • Een gezamenlijke visie op werkwijze en resultaat vormen in het team en daar voor gaan
 • Actief verkennen en gebruik maken van mogelijkheden
 • Je intrinsieke motivatie aanspreken om goed werk te blijven leveren
 • Weerbaarheid en veerkracht ontwikkelen om na tegenslag verder te gaan.

PACT is een programma dat managers en medewerkers hierbij ondersteunt.

Aanpak: We gaan er samen voor.

PACT is integraal; richt zich zowel op managers, teams en medewerkers. Een gezamenlijke koers, een actieve opstelling en een intensieve samenwerking zijn de sleutel tot inzet en het bereiken van resultaten.

Positief: Gebruik maken van mogelijkheden

PACT is een evidence based programma waarin managers en medewerkers positief kijken, werken en handelen en leren. Wie veranderingen meemaakt en stappen zet, maakt ook ingewikkelde en lastige momenten mee. Dat vraagt om intrinsieke motivatie, veerkracht en weerbaarheid. Dat wordt haalbaar door een positieve blik op doelen, resultaten en gebeurtenissen. Hiermee kijken mensen op een krachtige manier naar wat zij kunnen, willen, leren en doen.

Programma: Startsessies en dan verder op de werkplek

Het programma is een geheel van workshops, besprekingen en gesprekken. Workshops zijn nuttig om veilig en snel, gezamenlijk nieuwe inzichten op te doen. Actief gebruik maken van de mogelijkheden, dat doen mensen juist buiten het leslokaal: op het werk. Bij een aanpak met effect, hoort ook een aanpak op de werkplek. Hierbij passen:

 • Verbindingsbesprekingen= Regelmatige gesprekken in het team van 1-2 uur
 • Mentoring= veelvuldige korte voortgangsgesprekken van 15 min
 • Gesprekkencyclus vernieuwen met Het Goede Gesprek.

Naast de workshops zijn de verbindingsbesprekingen en de mentoring de belangrijke elementen van PACT. Deze gebeuren op de werkplek tussen medewerkers, teams en leidinggevenden. Dergelijke gesprekken worden deels begeleid door coaches.

 

Resultaat: positief en resultaatgericht werken

De sleutelwoorden van PACT: het roer in handen nemen, samenwerken, integraal, intrinsieke motivatie, weerbaarheid en veerkracht.

De resultaten:

 • Leidinggevenden weten wat ze te doen staat en hoe ze grip op hun werkresultaten houden.
 • Medewerkers blijven positief betrokken bij hun werk
 • Medewerkers stellen zich actief op en nemen initiatieven
 • Teams bieden medewerkers en leidinggevenden veiligheid en mogelijkheden.

Bel ons of mail ons.