Nieuwe inbasket in aantocht

Emobile

Nieuwe inbasket. Assessment Oefening Organisatie eigen werk

De nieuwe inbasket Emobile gaat over organiseren van het eigen werk: plannen, aanpassen, mensen betrekken bij het werk. In deze oefening gaat de kandidaat plotseling een collega ondersteunen en zelfs vervangen. Het gaat bij die ondersteuning om een groot evenement dat binnen korte tijd plaats vindt. Het succes van het evenement is cruciaal.

 • De dienstverlening en producten kunnen er nationaal getoond worden
 • De organisatie is groot en heeft hoge verwachtingen
 • Er zijn veel verschillende afnemers en betrokken belanghebbenden aanwezig.

Doelgroep voor de oefening

Deze oefening is specifiek ontwikkeld voor kandidaten:

 • Die niet gaan leidinggeven
 • Die HBO werk- en denkniveau of hoger dienen te hebben
 • Functies waar dit aan de orde is: Mensen die aan hun eigen taken en projecten werken. Hoog niveau specialisten, technici en stafmedewerkers.

U kunt al drie andere inbaskets online inzetten

Competenties van de nieuwe inbasket Emobile

De competenties* die beoordeeld worden zijn:
nieuwe inbasket voor assessment

 • Effect en efficiency (resultaat vs. inspanning)
 • Overzicht hebben en prioriteiten zien
 • Aanpassingsvermogen
 • Organiseren (plannen, verdelen van werk, ordenen)
 • Mensen betrekken bij de eigen werkzaamheden
 • Mensen informeren.

*) Deze competenties zijn qua benoeming (woordkeus) nog in ontwerp.

Vorm en inhoud

Het komt erop neer dat de kandidaat in de nieuwe inbasket (50 minuten) aan het genoemde evenement werkt. In het evenement spelen circa 13 onderwerpen. In totaal kan hij of zij daar 100 beslissingen over nemen. Met beslissingen wordt bedoeld, het kiezen voor:

 • Een beslissing
 • Een actie, en deze plannen en organiseren
 • Mensen informeren
 • Mensen betrekken bij het onderwerp
 • Grenzen stellen of iets niet doen.

Feitelijk is deze oefening een SJT, een situational judgment test. SJT’s blijken in veel onderzoek valide en relevant.