Nieuwe instructies voor de inbaskets
vanaf 3 november 2020

De instructiebrochures voor de inbaskets zijn vernieuwd! Het gaat daarbij om een tekstuele wijziging.

een korte toelichting

In de Zeezicht* en de Highlight leest uw kandidaat in de instructie:

“Het is nu zondagmiddag, 16.00 uur. U bent vandaag naar kantoor gekomen om in alle rust de binnengekomen e-mail af te handelen en de activiteiten voor de komende werkweek te plannen.”

Dat hebben we gewijzigd in:

“Het is nu maandag, vroeg in de ochtend. Vanwege uw volle agenda en de vele contacten, bent u niet in de gelegenheid geweest uw mails te bekijken. Daarom bent u vandaag vroeg naar kantoor gekomen om in alle rust de binnengekomen e-mail af te handelen en de activiteiten voor de komende werkweek te plannen.”

Het omzetten van zondag naar maandag heeft een reden: klanten maken mee dat een kandidaat klaagt over het werken op zondag, voor sommigen een heilige dag. Daar willen wij iets aan doen. Voor de inhoud van de inbasket maakt het geen verschil, terwijl het voor een aantal mensen wel invloed heeft op de beleving en wellicht ook de prestaties.

De wijziging van deze dag wordt in onze online instructies* ingevoerd op 3 november aanstaande. Het is goed als u daarmee rekening houdt met de instructies die u zelf  aan de kandidaat toestuurt, overhandigt of in uw platform beschikbaar maakt. De nieuwe instructies kunt u hieronder downloaden.

 

downloads

*) Voor de Zeezicht gaat het niet zozeer om de online instructies. Wel om de instructies die in de e-mail bij de uitnodiging zijn toegevoegd.