nieuwe normen
voor assessment inbaskets

De beschikbare normen voor Zeezicht, Highlight en Utopia zijn gewijzigd.

In het kort adviseren we u:

 • Gebruik voor elke inbasket-oefening de nieuwe normgroepen
 • Kies voor Zeezicht de normgroep diepast bij het werk- en denkniveau van de functie.

Het online menu dat u gebruikt om een rapport uit te draaien staat standaard ingesteld op de nieuwe normgroepen. Indien u een rapport opvraagt en gelijk op [OK] klikt, gebruikt u een nieuwe normgroep.

NIEUWE NORMEN ZEEZICHT INBASKET

De normen voor Zeezicht zijn volledig vernieuwd. Dat betekent dat u bij het uitdraaien van een rapport nu de keus hebt uit meerdere normgroepen:

normen Zeezicht inbasket

de normgroepen in Zeezicht leiden tot score verschillen

U kunt nu een rapport opvragen dat op een van de vier genoemde niveaus is genormeerd. Dat levert verschillende scores op.  Kijkt u bijvoorbeeld in de tabellen hiernaast.
Hierin ziet u dat

 • De score tegen oude normen verschillen nauwelijks van de nieuwe [NL Standard] (in het geval van mevrouw Zazie betekent dat een verschil van 2 percentielen).
 • De nieuwe norm is iets “strenger”.
  De scores bij gebruik van de norm [beneden HBO] zijn hoger dan wanneer de [NLStandard] norm wordt gebruikt (het verschil is 6 percentielen).  De eerste norm is “soepeler”.
 • De [NL beneden HBO] en de [NL HBO en hoger] normen
  liggen het verst uit elkaar. (Dat verschilt bij mevrouw Zazie 15 percentielen.)

normgroepen zijn gebaseerd op het zelf opgegeven scholingsniveau

Deelnemers die de Zeezicht maken, kunnen na de afname een vragenlijst invullen. Twee derde van de deelnemers in Nederland vullen deze vragen in. In de vragenlijst wordt gevraagd om een evaluatie en om een aantal persoonlijke gegevens, zoals de hoogst gevolgde opleiding. Op basis van de antwoorden over de hoogst gevolgde opleiding zijn de nieuwe normgroepen berekend.

welke normgroep bij welke functie?

Wanneer u niet gericht voor een andere norm kiest krijgt u rapportage in de [NL Standard] norm. Verder maakt het zeker uit of u een normgroep kiest op gemiddeld of hoger werk en denkniveau. De verschillen tussen de groepen zijn significant (en meer dan een halve standaarddeviatie). De afweging over de te gebruiken de normgroepen maakt u zelf. Een vuistregel kan zijn:

 • Functies op HBO niveau of hoger: gebruik de norm [NL HBO en hoger]
 • Functies op MBO niveau: gebruik de norm [NL beneden HBO ]. Tenzij er wordt aangegeven dat de competentie plannen en organiseren van buitengewoon belang is.

NIEUWE NORMEN HIGHLIGHT

Per 15 november kunt u voor de Highlight uit nieuwe normen kiezen. De algemene normen zijn vernieuwd en er zijn drie normgroepen toegevoegd. Er zijn vanaf nu vier normgroepen. norHierbij zijn de belangrijkste constateringen:
 • De nieuwe normgroep is “strenger” dan de oude. Eenzelfde deelnemer krijgt op de nieuwe norm enkele punten minder.
 • Het lijkt erop dat deelnemers zonder leidinggevende ervaring niet lager presteren dan de mensen met ervaring. Dit ligt waarschijnlijk aan het verschil in werk- en denkniveau van de twee normgroepen en niet aan de verschillen in werkervaring: de groep [NL-Specialist] bevat duidelijk meer mensen met een WO-opleiding.
 • U kiest bij het opvragen van het rapport zelf voor een van de normgroepen.

de nieuwe normen van Highlight leiden tot kleine verschillen

In de tabel hieronder ziet u de scores van deelnemer mevrouw Modelo. Afhankelijk van de normen kunnen de scores zeven à negen percentielen verschillen. Bij sommige normen haalt zij hogere scores, ofwel de norm is “soepeler”.scores De “deelnormen” zijn gebaseerd op gegevens die deelnemers zelf invoeren. Ze kunnen kiezen of zij geen ervaring als leidinggevende hebben (specialist), teamleider zijn geweest of manager. Op zich is het plausibel dat mensen die ervaring hebben als “manager” al eerder een resultaatverantwoordelijke functie hadden. Dat verklaart een verschil met de “teamleiders”. De iets strengere norm van de “specialisten” kan aan werk- en denkniveau liggen. Een groot deel van deze groep heeft wetenschappelijk onderwijs gevolgd.

welke norm te gebruiken voor Highlight rapporten?

Wij raden aan om de nieuwe algemene normgroep [NL-standard] te kiezen. Dat is NL-standard. De normgroep is groot. Dat weegt op tegen de kleine verschillen tussen de deel-normen.

NIEUWE NORMEN UTOPIA

Op basis van de afnames in online Utopia hebben we de normgroep vernieuwd. Over deze normgroep het volgende:

normen Utopia

 • De nieuwe normen leiden tot enkele aanzienlijke score verschillen.
 • Het merendeel van de deelnemers in de nieuwe normgroep is WO geschoold. De meesten hebben meer dan 10 jaar managementervaring.

de nieuwe normgroep in Utopia leidt tot score verschillen

Voor een aantal dimensies in de Utopia is het verschil tussen de normgroepen relevant. Kijkt u naar enkele scores van Wil Janssen hieronder.scores Utopia

Indien we naar “het optimaliseren van doelen” kijken, is de nieuwe norm strenger. Mevrouw Janssen komt van het 67ste percentiel in het 53ste percentiel terecht. Dit geldt echter niet voor een aantal andere gedragsdimensies zoals “het aantal ondernomen acties”.

gebruik van normen

In het online menu wordt de nieuwe norm van zelf aangeboden en gebruikt. De oude normgroep is vervangen door de nieuwe norm.