normgroepen voor inbaskets 2022

Vanaf nu heeft hebben onze klanten de beschikking over de nieuwste normgroepen.  Voor de algemene nederlandse standaard normen zijn er slechts kleine verschillen. De deel-normgroepen zijn groter dan in 2020 en robuust.

 

De nieuwe normgroepen heten allemaal ***-2022. De verschillen met de normgroepen 2020 zijn klein. Als u een nieuw assessment center project begint kunt u beter gelijk met de nieuwe normen werken.

 

twee jaartallen

Vanaf nu heeft u de beschikking over de nieuwste normgroepen.  De komende vier maanden bieden wij de normen met twee jaartallen.  Natuurlijk willen wij u overhalen om de nieuwste 2022 normen te gebruiken. Maar als u midden in een project bent wil u wellicht met 2020 dat project afmaken.

Inbasket N=
Zeezicht 1866
Highlight 1918
Utopia 739
BSH 1918

de verbeteringen

Wij menen dat het een goede gewoonte is om met de nieuwste normgroepen te werken. 

In de algemene normgroepen zijn er geen grote verschillen. Een rapport dat u met normen uit 2020 normeert zal op sommige scores enkele percentielen verschillen.

Wij vinden dat er vooral verschillen zijn in de deel-normgroepen. Voor de Zeezicht en de Highlight zijn de deel-normgroepen beduidend groter geworden. Bij zeezicht gaat het om de verschillende opleidingsniveaus. Bij Highlight gaat juist om verschillende management-niveaus.

in baskets en tests