Change Mindset

Change Mindset: de wil om je te ontwikkelen

Mensen hebben een veschillende houding over hun eigebn mogelijkheden of eigen ontwikkeling.

Change: Wat ik nu niet kan, kan later vast wel

Fixed: Ik kan wat ik kan, en dat blijft zo.

Change Mindset is een term van Carol Dweck. Zij maakt het onderscheid tussen change mindset en fixed mindset.  Wat haar betreft is dit onderscheidend voor succesvolle ontwikkeling. 
In de video legt zij het uit.

Wat is het verschil tussen change en fixed?

Change

  • Ziet uitdagingen juist als mogelijkheden
  • Zet door als het even wat minder gaat
  • Ziet inspanning als noodzaak om beter te worden
  • Zoekt kritiek en feedback op
  • Ziet het succes van anderen als voorbeeld en inspiratie.

Fixed

  • Vermijdt uitdagingen
  • Geeft gemakkelijk op bij een tegenslag
  • Ziet inspanning als zinloos
  • Ziet kritiek en feedback als onzin
  • Voelt zich bedreigd door successen van anderen